Tiếng Anh du lịch - Bài 1

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tiếng Anh du lịch - Bài 1 6,7 MB 08/10/2015 5:45:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tiếng Anh du lịch - Bài 1 với chủ đề Nhận giữ phòng qua điện thoại, sẽ mang đến cho bạn cái nhìn đầu tiên về chuyên ngành du lịch, khách sạn. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên du lịch, khách sạn.
Xem thêm các thông tin về Tiếng Anh du lịch - Bài 1
Tiếng Anh chuyên ngành du lịch Xem thêm