Tiếng Anh du lịch - Bài 24

Tiếng Anh du lịch - Bài 24 với chủ đề Thủ tục trả phòng, sửa chữa nhầm lẫn trong hóa đơn, tạm biệt khách. Tài liệu có 3 file, 2 file PDF (Bài giảng và bài tập) + 1 file tiếng dạng mp3, giúp bạn học Tiếng Anh chuyên ngành du lịch, khách sạn hiệu quả nhất.

Tiếng Anh du lịch khách sạn Bài 24 English for tourism and hospitality

Lesson 24: Checking Out

Jack: Leo, I have a query. This amount, under newspapers.

Leo: Ah yes. I see the problem. You've been charged for the local newspaper.

Jack: But Leo, I never ordered a local paper. I can't read Vietnamese you see.

Leo: You're quite right. I'm terribly sorry about that. I'll fix it right away… there, problem fixed.

Jack: Thanks

Bây giờ, mời các bạn nghe lại cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Jack: Leo, I have a query. This amount, under newspapers.
(Anh Leo, tôi có thắc mắc này. Số tiền ghi trong cột báo chí đây này.)

Leo: Ah yes. I see the problem. You've been charged for the local newspaper.
(À phải rồi. Tôi thấy vấn đề rồi. Ông phải trả tiền báo địa phương ông ạ.)

Jack: But Leo, I never ordered a local paper. I can't read Vietnamese you see.
(Nhưng mà anh Leo này, tôi có bao giờ hỏi mua báo địa phương đâu. Anh thấy đấy,
tôi đâu có đọc được tiếng Việt.)

Leo: You're quite right. I'm terribly sorry about that. I'll fix it right away… There, problem fixed.
(Ông nói phải. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ sửa lại bây giờ. Đấy nhá, sửa lại rồi đấy.)

Jack: Thanks.
(Cám ơn anh.)

Video học Tiếng Anh Checking Out Of A Hotel Room

Video hướng dẫn học Tiếng Anh với chủ đề Checking Out Of A Hotel Room sẽ giúp các bạn hiểu thêm về kiến thức ngành du lịch, khách sạn, đưa bạn đến những tình huống giao tiếp trong công việc, từ đó bạn sẽ tham khảo và học tập Tiếng Anh, ứng xử giao tiếp một cách tốt nhất.

Đánh giá bài viết
1 11.741
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh chuyên ngành du lịch Xem thêm