Dung dịch NH3 có thể tác dụng được với các dung dịch

Tính chất hóa học của amoniac

Dung dịch NH3 có thể tác dụng được với các dung dịch được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến tính chất hóa học của NH3, từ đó bạn đọc có nắm được nội dung tính chất hóa học NH3 cũng như vận dụng giải các dạng câu hỏi bài tập liên quan. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết dưới đây.

Dung dịch NH3 có thể tác dụng được với các dung dịch

A. HCl, CaCl2

B. KNO3, H2SO4

C. ZnCl2, AlCl3

D. Ba(NO3)2, HNO3

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Đáp án C

ZnCl2 + 6NH3 → (Zn(NH3)6)Cl2

2NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl

Tính chất hóa học của NH3

1. Amoniac có tính bazơ yếu

Nguyên nhân: do cặp e chưa tham gia liên kết ở nguyên tử N

Ba(OH)2 > NaOH > NH3 > Mg(OH)2 > Al(OH)3

a) Amoniac phản ứng với nước (NH3 + H2O)

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

⇒ Dung dịch NH3 làm cho quỳ tím chuyển màu xanh, phenolphtalein không màu chuyển màu hồng.

b) Amoniac phản ứng với Axit → Muối Amoni

NH3 (khí) + HCl (khí) → NH4Cl (khói trắng)

NH3 + H2SO4 → NH4HSO4

c) Amoniac tác dụng với dung dịch muối của các kim loại mà hidroxit không tan → bazơ và muối

NH3 + Muối → Bazơ + Muối

2NH3 + MgCl2 + 2H2O → Mg(OH)2 + 2NH4Cl

2. Amoniac có tính khử mạnh

Nguyên nhân: do N trong NH3 có mức oxi hóa thấp nhất -3

a) Amoniac tác dụng với O2

4NH3 + 3O2 → 2N2↑ + 6H2O

b) Amoniac tác dụng với Cl2

2NH3 + 3Cl2 → N2↑ + 6HCl

c) Amoniac tác dụng với oxit của kim loại

3CuO + 2NH3 → Cu + 3H2O + N2

3. Khả năng tạo phức

Dung dịch amoniac có khả năng hòa tan hiđroxit hay muối ít tan của một số kim loại, tạo thành các dung dịch phức chất.

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2 (màu xanh thẫm)

Sự tạo thành các ion phức là do sự kết hợp các phân tử NH3 bằng các electron chưa sử dụng của nguyên tử nitơ với ion kim loại.

Câu hỏi bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho bốn dung dịch muối Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3, Pb(NO3)2. Kim loại nào dưới đây tác dụng được với cả 4 dung dịch muối trên

A. Zn

B. Fe

C. Cu

D. Ag

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Cho Fe phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được một chất khí màu nâu đỏ, chất khí đó là

A. NO2

B. N2O

C. N2

D. NH3

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3. Amoniac phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây ( các điều kiện coi như có đủ)

A. HCl, O2, Cl2, CuO, Cu(OH)2

B. H2SO4, PbO, FeO, KOH

C. HCl, NaOH, FeCl3, Cl2

D. NaOH, HCl, CuO, MgCl2

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 4. Chất nào tác dụng với N2 ở nhiệt độ thường

A. Zn

B. O2

C. K

D. Li

Xem đáp án
Đáp án D

..........................................

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Dung dịch NH3 có thể tác dụng được với các dung dịch, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 14.276
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm