Lớp Hóa cô Tuyết GDCD Lớp 6

Em hãy tìm hiểu về những tình huống nguy hiểm thường xảy ra ở địa phương em

và nêu cách ứng phó với tình huống đó theo bảng mẫu sau:

Tình huống nguy hiểm Cách ứng phó
   
7
7 Câu trả lời
 • Cún Con
  Cún Con

  - Những tình huống nguy hiểm thường xảy ra ở địa phương em và nêu cách ứng phó với tình huống:

  Những tình huống nguy hiểm Cách ứng phó với tình huống
  Lũ lụt

  + Thường xuyên xem dự báo thời tiết

  + Tìm nơi trú ẩn an toàn

  + Chủ động chuẩn bị đồ phòng chống (đèn pin, thực phẩm, áo mưa…)

  + Gọi 112 yêu cầu cứu nạn…

  +….

  Bão

  + Thường xuyên xem dự báo thời tiết

  + Tìm nơi trú ẩn an toàn trong nhà kiến cố

  + Không ra ngoài,…

  Trả lời hay
  19 Trả lời 24/12/21
 • Bé Gạo
  Bé Gạo
  Tình huống nguy hiểm Cách ứng phó
  Sạt lở đất

  -Chủ động tìm nơi chú ẩn an toàn

  - Tránh xa các vùng đồi núi

  -Nếu cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm thì gọi cho xe cứu hộ

  Ngập lụt

  - Chủ động tìm nơi chú ản an toàn

  - Cập nhật tin tức về thời tiết

  - Tránh xa các vùng có nước lớn

  Trả lời hay
  17 Trả lời 24/12/21
 • Chanaries
  Chanaries

  Ứng phó với các tình huống

  Lũ lụt: thường xuyên xem dự báo thời tiết, tìm nơi trú ẩn an toàn, chuẩn bị đồ dùng như: áo mưa, lương thực, đèn pin ....)

  Bão: Thường xuyên xem dự báo thời tiết, tìm nơi trú ẩn an toàn và kiên cố, không nên ra ngoài

  Trả lời hay
  9 Trả lời 24/12/21
 • Ai Doruyashi
  Ai Doruyashi

  Tham khảo các câu trả lời ở đây:

  https://vndoc.com/giao-duc-cong-dan-6-bai-7-ung-pho-voi-tinh-huong-nguy-hiem-248106.

  Trả lời hay
  6 Trả lời 24/12/21
 • Ba Lắp
  Ba Lắp

  Tham khảo các câu trả lời ở đây:

  https://vndoc.com/giao-duc-cong-dan-6-bai-7-ung-pho-voi-tinh-huong-nguy-hiem-248106

  Trả lời hay
  3 Trả lời 24/12/21
 • Mi Na
  Mi Na

  . Em hãy phân biệt sự khác nhau giữa các dạng địa hình núi, đồi, cao nguyên và đồng bằng


  Trả lời hay
  1 Trả lời 28/03/22
 • Khánh Phương
  Khánh Phương

  3 tình huống nguy hiểm thường gặp 

  0 Trả lời 27/03/22

GDCD

Xem thêm