Nguyễn Linh An GDCD Lớp 11

Em phải làm gì để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Là một công dân, trong khi học và sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, em phải làm gì để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

6
6 Câu trả lời
 • Người Sắt
  Người Sắt

  Em cần:

  - Nhận thức đúng đắn về sự cần thiết khách quan và tác dụng to lớn của CNH – HĐH đất nước, một nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ tiến lên CNXH

  - Xây dựng cho bản thân động cơ, quyết tâm, phương pháp học tập góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước.

  - Biết lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng, ra sức học tập nắm bắt kĩ thuật công nghệ để sau khi ra trường phục vụ trực tiếp sự nghiệp CNH – HĐH

  Trả lời hay
  12 Trả lời 21/09/21
 • Cự Giải
  Cự Giải

  Để góp phần vào sự nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là một công dân, trong khi học và sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, em phải:

  -Nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  -Lựa chọn ngành, mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường.

  -Ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất.

  -Học tập, nâng cao trình độ văn hóa, khoa học -công nghệ hiện đại.

  Trả lời hay
  5 Trả lời 21/09/21
 • Đậu Phộng
  Đậu Phộng

  Là một công dân, trong khi học và sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, em cần phải:

  + Tích cực không ngừng học tập, nâng cao kiến thức luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, có lòng yêu nước, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp mới.

  + Tích cực tham gia vào các hoạt động rèn luyện thể thao, các chương trình thiện nguyện xã hội, giúp bạn mở rộng kết nối với mọi người, thế giới xung quanh.

  + Rèn luyện các kĩ năng mềm cho bản thân, cũng như có tư duy tốt nhạy bén giữa các luồng thông tin được đưa vào hiện nay.

  Trả lời hay
  1 Trả lời 11:12 29/12
 • Captain
  Captain

  Mời các bạn cùng tham khảo lời giải chi tiết tại https://vndoc.com/giai-bai-tap-sgk-gdcd-11-bai-6-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-dat-nuoc-134330 nhé bạn

  0 Trả lời 21/09/21
 • Chít
  Chít

  - Nhận thức đúng đắn về sự cần thiết khách quan và tác dụng to lớn của CNH – HĐH đất nước, một nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ tiến lên CNXH.

  - Xây dựng cho bản thân mục tiêu, quyết tâm, phương pháp học tập góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước.

  - Biết lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng, ra sức học tập nắm bắt kĩ thuật công nghệ để sau khi ra trường phục vụ trực tiếp sự nghiệp CNH – HĐH.

  0 Trả lời 6 ngày trước
 • Chanaries
  Chanaries

  Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như sau:

  + Ra sức học tập văn hóa, khoa học kỹ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị

  + Có lối sống lành mạnh, rèn luyện kỹ năng, phát triển năng lực

  + Tham gia các hoạt động sản xuất

  + Xác định lý tưởng sống đúng đắn

  + Có kế hoạch học tập rèn luyện, lao động để phấn đấu trở thành chủ nhân tương lai của đất nước trong thời kỳ mới.

  0 Trả lời 11:13 29/12

GDCD

Xem thêm