Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 14 - Đề 1

Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 14 - Đề 1 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 14 lớp 4 Chia một tổng cho một số. Chia cho số có một chữ số. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Câu 1. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 14

Tính bằng hai cách:

a) (612 + 738) : 3

b) (1755 + 565) : 5

Phương pháp:

Vận dụng tính chất một tổng chia cho một số để tính giá trị của biểu thức theo hai cách.

Cách giải:

a/ Cách 1:

(612 + 738) : 3

= 1350 : 3 = 450

Cách 2:

(612 + 738) : 3

= 612 : 3 + 738 : 3

= 204 + 246 = 450.

b/ Cách 1:

(1755 + 565) : 5

= 2320 : 5 = 464

Cách 2:

(1755 + 565) : 5

= 1755 : 5 + 565 : 5

= 351 + 113 = 464.

Câu 2. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 14

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) (18 + 36) : 3 = …….

= …….

= …….

b) (48 + 12) : 3 =…….

= …….

= …….

c) 157 : 7 + 231 : 7 = …….

= …….

= …….

d) 135 : 5 + 65 : 5 = …….

= …….

= …….

Phương pháp:

Áp dụng tính chất một tổng chia cho một số để tính giá trị biểu thức nhanh nhất.

Cách giải:

a/ (18 + 36) : 3

= 18 : 3 + 36 : 3

= 6 + 12 = 18

b/ (48 + 12) : 3

= 60 : 3 = 20

c/ 154 : 7 + 231 : 7

= 22 + 33 = 55

d/ 135 : 5 + 65 : 5

= (135 + 65) : 5

= 200 : 5 = 400

Câu 3. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 14

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

(96 + 112) : 4 = 96 : 4 + 112 : 4 = 24 + 28 = 52

160 : (2 + 5) = 160 : 2 + 160 : 5 = 80 + 32 = 112

Phương pháp:

Xác định biểu thức đã cho tính đúng hay sai rồi điền Đ hoặc S vào ô trống.

Cách giải:

a/ (96 + 112) : 4

= 96 : 4 + 112 : 4

= 24 + 28 = 52

Điền Đ và ô trống

b/ 160 : (2 + 5)

= 160 : 7 = 22 (dư 6)

Điền S vào ô trống.

Câu 4. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 14

Lớp 4A có 36 học sinh, các học sinh này được chia thành các nhòm, mỗi nhóm có 6 học sinh. Lớp 4B có 30 học sinh cũng chia thành các nhím, mỗi nhóm có 6 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm ?

Phương pháp:

- Tìm số học sinh của cả hai lớp.

- Tìm số nhóm bằng cách lấy tổng số học sinh vừa tìm được rồi chia cho 6.

Cách giải:

Hai lớp có số học sinh là:

36 + 30 = 66 (học sinh)

Tất cả có số học sinh là:

66 : 6 = 11 (nhóm)

Đáp số: 11 nhóm.

Chú ý khi giải:

- Tìm số nhóm học sinh của lớp 4A

- Tìm số nhóm học sinh của lớp 4B

- Tìm tổng số nhóm của cả hai lớp.

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 14 - Đề 1 bao gồm 4 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4. Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
3 387
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Xem thêm