Giải Vở bài tập Đạo đức 5 bài 3: Có chí thì nên

Giải Vở bài tập Đạo đức 5 bài 3: Có chí thì nên

Giải Vở bài tập Đạo đức 5 bài 3: Có chí thì nên có lời giải đầy đủ các phần Vở bài tập Đạo đức 5 trang 11, 12 cho các em học sinh tham khảo, củng cố các kiến thức Đạo đức lớp 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Hướng dẫn trả lời bài tập Vở bài tập Đạo đức 5 trang 11, 12

Bài 1 trang 11 VBT Đạo Đức 5: Em hãy chọn một trong các từ ngữ (khó khăn, bền chí vượt qua, ước muốn, cuộc sống) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu dưới đây cho phù hợp.

Trả lời:

- Khó khăn có thể đến với bất kì người nào trong cuộc sống. Nếu biết quyết tâm bền chí vượt qua thì có thể đạt được ước muốn

Bài 2 trang 11 VBT Đạo Đức 5: Đánh dấu + vào ô trống trước ý em cho là đúng.

a) Chỉ những người có khó khăn trong cuộc sống mới cần phải có chí

b) Nếu biết cố gắng, quyết tâm trong học tập thì sẽ đạt được kết quả cao.

c) Con trai có chí hơn con gái.

d) Con gái “chân yếu tay mềm” chẳng cần phải có chí.

đ) Người khuyết tật nếu có ý chí học tập, rèn luyện cũng trở thành người có ích cho xã hội

e) Có công mài sắt, có ngày nên kim

g) Kiên trì quyết tâm khắc phục sửa chữa những khiếm khuyết, hạn chế, thói quen xấu của bản thân (như nói ngọng, nói lắp, chữ viết xấu, học kém Toán, hay nói chuyện riêng trong giờ học, …) cũng là người có chí.

Trả lời

a) Chỉ những người có khó khăn trong cuộc sống mới cần phải có chí

+

b) Nếu biết cố gắng, quyết tâm trong học tập thì sẽ đạt được kết quả cao.

c) Con trai có chí hơn con gái.

d) Con gái “chân yếu tay mềm” chẳng cần phải có chí.

+

đ) Người khuyết tật nếu có ý chí học tập, rèn luyện cũng trở thành người có ích cho xã hội

+

e) Có công mài sắt, có ngày nên kim

+

g) Kiên trì quyết tâm khắc phục sửa chữa những khiếm khuyết, hạn chế, thói quen xấu của bản thân (như nói ngọng, nói lắp, chữ viết xấu, học kém Toán, hay nói chuyện riêng trong giờ học, …) cũng là người có chí.

Bài 3 trang 12 VBT Đạo Đức 5: Tự đánh giá:

Em đã có ý chí trong học tập, rèn luyện và trong cuộc sống chưa? Hãy ghi lại một việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày thể hiện sự cố gắng, quyết tâm vươn lên của em.

Trả lời:

- Em đã có ý chí rèn luyện trong cuộc sống.

- Sự cố gắng của em được thể hiện qua nỗ lực giảm cân và đã thành công.

>> Bài tiếp theo: Giải Vở bài tập Đạo đức 5 bài 4: Nhớ ơn tổ tiên

Đánh giá bài viết
183 23.479
Sắp xếp theo

    Giải VBT Đạo Đức 5

    Xem thêm