Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2 cả năm

Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2 (Cả năm)
Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201…
Rèn Toán tuần 1 tiết 1
Luyện Tập Tổng Hợp (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Củng cố mở rộng kiến thức cho học sinh về các số đến 100.
2. năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố mở rộng.
3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.
* Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm t chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài
tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.
2. Học sinh: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động rèn luyện của giáo viên
Hoạt động học tập của học sinh
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Ổn định tổ chức.
- Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Các hoạt động rèn luyện:
a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):
- Giáo viên giới thiệu các bài tập, yêu cầu học sinh
trung bình khá tự chọn đề bài.
- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.
- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.
- Hát
- Lắng nghe.
- Học sinh quan sát chọn đề bài.
- Học sinh lập nhóm.
- Nhận phiếu làm việc.
b. Hoạt động 2: Ôn luyện (20 phút):
Bài 1.a. Viết tiếp các số một chữ số vào ô trống:
0 1 10
Bài 1.b. Số lớn nhất một chữ số : ..........
Số nhất hai chữ số : ..........
Số lớn nhất có hai chữ số là : ..........
Bài 1.c. Số liền sau của 49 : ..........
Số liền trước của 51 : ..........
Số liền trước của 100 : ..........
Số liền sau của 99 : ..........
Kết quả:
0 1 10
Bài 1.b. Số lớn nhất một chữ số : 9
Số nhất hai chữ số là : 10
Số lớn nhất hai chữ số : 99
Bài 1.c. Số liền sau của 49 là : 50
Số liền trước của 51 là : 50
Số liền trước của 100 là : 99
Số liền sau của 99 : 100
2
3
4
5
6
7
8
9
Bài 2. Viết (theo mẫu):
49 = 40 + 9 74 = ...........
45 = ........... 62 = ...........
66 = ........... 38 = ...........
Kết quả:
74 = 70 + 4
45 = 40 + 5 62 = 60 + 2
66 = 60 + 6 38 = 30 + 8
Bài 3.
>
<
=
?
Kết quả:
Bài 4. Viết các số sau 45; 54; 36; 63:
a) Từ đến lớn : ..........................................
b) Từ lớn đến : ..........................................
Kết quả:
36; 45; 54; 63
63; 54; 45; 36
c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):
- Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài.
- Giáo viên chốt đúng - sai.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.
- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.
- Đại diện c nhóm sửa bài trên bảng lớp.
- Học sinh nhận xét, sửa bài.
- Học sinh phát biểu.
RÚT KINH NGHIỆM
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
57 ..... 75 63 ..... 36
49 ..... 51 90 ..... 91
40 + 7 ..... 47 20 + 5 ..... 26
57 < 75 63 > 36
49 < 51 90 < 91
40 + 7 = 47 20 + 5 < 26
Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201…
Rèn Toán tuần 1 tiết 2
Luyện Tập Tổng Hợp (tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Củng cố mở rộng kiến thức cho học sinh về số hạng, tổng.
2. năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố mở rộng.
3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.
* Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm t chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài
tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.
2. Học sinh: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động rèn luyện của giáo viên
Hoạt động học tập của học sinh
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Ổn định tổ chức.
- Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Các hoạt động rèn luyện:
a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):
- Giáo viên giới thiệu các bài tập, yêu cầu học sinh
trung bình khá tự chọn đề bài.
- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.
- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.
- Hát
- Lắng nghe.
- Học sinh quan sát chọn đề bài.
- Học sinh lập nhóm.
- Nhận phiếu làm việc.
b. Hoạt động 2: Ôn luyện (20 phút):
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
a) 38 + 21 b) 56 + 32
................. ................
................. ................
................. ................
c) 45 + 40 d) 72 + 6
................. ................
................. ................
................. ................
Kết quả:
a) 38 + 21 b) 56 + 32
................. ................
................. ................
................. ................
c) 45 + 40 d) 72 + 6
................. ................
................. ................
................. ................
38
21
59
+
56
32
88
+
45
40
85
+
72
6
78
+

Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2 trọn bộ

Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2 cả năm được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các thầy cô soạn giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2 đủ 35 tuần, hỗ trợ công tác giảng dạy của các thầy cô hoàn chỉnh và hiệu quả hơn. Mời các thầy cô tham khảo và tải về.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2 cả năm. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 2.

Đánh giá bài viết
2 7.999
Giáo án điện tử Toán 2 Xem thêm