Giáo án Chọn giống vật nuôi và cây trồng

Các thầy cô đang băn khoăn chưa biết nên chuẩn bị bài giảng cho môn dạy của mình như thế nào? Hệ thống giáo án điện tử VnDoc.com xin gửi đến các thầy cô giáo án Sinh học lớp 12 bài “Chọn giống vật nuôi và cây trồng” để các thầy cô cùng tham khảo và có hướng cho những bài giảng sắp tới của mình.

Giáo án bài "Chọn giống vật nuôi và cây trồng"

Giáo án Sinh học lớp 12 học thuyết tiến hóa tổng hợp

Giáo án Sinh học lớp 12 nâng cao

BÀI 18: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG
DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

 • Giải thích được cơ chế phát sinh và vai trò của biến dị tổ hợp trong qúa trình tạo dòng thuần.
 • Nêu được khái niệm ưu thế lai và trình bày được các phương pháp tạo giống lai cho ưu thế lai.
 • Giải thích được tại sao ưu thế lai thường cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau.
 • Nêu được các nguồn chọn giống.

2. Kỹ năng:

 • Phát triển kỹ năng phân tích trên kênh hình, kỹ năng so sánh, phân tích, khái quát tổng hợp.
 • Kỹ năng làm việc độc lập với sgk.
 • Nâng cao kỹ năng phân tích hiện tượng để tìm hiểu bản chất của sự việc qua chọn giống mới từ nguồn biến dị tổ hợp.

3. Thái độ: Hình thành niềm tin vào khoa học, vào trí tuệ con người qua những thành tựu tạo giống bằng phương pháp lai.

II. Phương tiện dạy học

1. Giáo viên:

 • Giáo án. Bài giảng điện tử.
 • Màn hình máy chiếu, máy vi tính.
 • Hình 18.2, 18.3, tranh ảnh minh hoạ giống vật nuôi cây trồng năng suất cao ở việt nam.
 • Giáo án, sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo.

2. Học sinh:

 • Học bài cũ, SGK+vở ghi.
 • Đọc trước nội dung bài mới: bài 18 - Chọn giống vật nuôi cây trồng dựa vào nguồn biến dị tổ hợp.

III. Hoạt động dạy và học

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ:

 • Nêu đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối?
 • Bài tập 2 – SGK.

3. Bài mới:

 • Cha ông ta ngày xưa đã chọn giống thế nào? Nêu ví dụ.
 • Nguyên tắc của công tác giống? Tạo biến dị (nguyên liệu) chọn lọc (đánh giá kiểu hình và chọn ra kiểu gen mong muốn) tạo và duy trì dòng thuần có tổ hợp gen mong muốn.
 • Bằng cách nào để tạo biến dị? (Lai-ĐB nhân tạo- công nghệ DT-tb).

I. Tạo dòng thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.

Hoạt động của GVHoạt động của HS

* Hoạt động 1: Tìm hiểu cách thức tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.

Gv dẫn dắt: từ xa xưa loài người đã biết cải tạo thiên nhiên, săn bắt các ĐV hoang dại về nuôi, sưu tầm các cây hoang dại về trồng.

? Vậy các vật liệu tự nhiên thu thập về ban đầu có thể trở thành giống vật nuôi cây trồng được ngay chưa?

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm các bước chủ yếu của PP này và nội dung chủ yếu của từng bước.

 • Vì sao phương pháp lai giống có thể tạo ra nguồn biến dị phong phú?
 • Dựa vào đâu để chọn tổ hợp gen mang muốn?
 • Nếu đã có tính trạng tốt rồi vậy làm thế nào để có giống TC?
 • Cơ sở KH của PP này là gì?

* Gv chiếu sơ đồ hình 18.2

- Ưu nhược điểm của phương pháp tạo giống thuần dựa vào nguồn biến dị tổ hợp?

- GV nhận xét, hoàn thiện kiến thức cho HS.

Hs chú ý lắng nghe.

- Chưa được dùng làm giống ngay mà cần phải trải qua lai tạo.

- HS tiến hành thảo luận nhóm. Đại diện nhóm trả lời. Nhóm khác nhận xét bổ sung nếu có.

- Qua sinh sản hữu tính thì các tổ hợp gen mới luôn được hình thành.

- Đánh giá kiểu hình để chọn tổ hợp gen mong muốn.

- Bằng tự thụ phấn hoặc giao phối gần.

- Các gen nằm trên các NST khác nhau sẽ phân li độc lập với nhau nên các tổ hợp gen mới luôn được hình thành trong sinh sản hữu tính.

- Có nhiều biến dị nhưng mất nhiều thời gian công sức để đánh giá, tạo dòng thuần chủng.

Đánh giá bài viết
1 523
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Sinh học lớp 12 Xem thêm