Giáo án Sinh học lớp 12 học thuyết tiến hóa tổng hợp

Mời bạn cùng tham khảo Giáo án Sinh học lớp 12 học thuyết tiến hóa tổng hợp miễn phí dưới đây. Trong giáo án tổng hợp này, các bài học được xây dựng theo từng chủ đề khác nhau, rất phong phú đa dạng, sẽ mang lại luồng không khí mới trong giảng dạy cũng như học tập, mời quý độc giả cùng xem và tải về sử dụng.

Giáo án Sinh học lớp 12 học thuyết tiến hóa tổng hợp

Giáo án Sinh học lớp 12 trọn bộ

Giáo án Sinh học lớp 12 nâng cao

Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

Sau khi học xong bài này học sinh phải:

 • Tóm tắt được sự hình thành thuyết tiến hóa hiện đại.
 • Nêu được nguồn nguyên liệu của tiến hóa.
 • Trình bày và phân biệt được 2 khái niệm tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn của thuyết tiến hóa tổng hợp, nêu được mối quan hệ giữa tiến hóa lớn và tiến hóa nhỏ.
 • Nêu được khái niệm NTTH và các NTTH: quá trình đột biến, quá trình di nhập gen, quá trình CLTN, giao phối không ngẫu nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên.

2. Kỹ năng

 • Các kỹ năng tổng hợp, so sánh thông qua việc phân biệt tiến hóa lớn và tiến hóa nhỏ.
 • Kỹ năng làm bài tập thông qua những bài tập để thấy được các vai trò của NTTH.
 • Kỹ năng hệ thống hóa, khái quát hóa thông qua thiết lập sơ đồ mối quan hệ giữa các NTTH.

3. Thái độ

 • Giải thích được tính đa dạng và sự tiến hóa của sinh giới ngày nay.
 • Thấy được mối quan hệ nhân - quả thông qua hoạt động tìm hiểu các nhân tố tiến hóa.

II. Phương tiện dạy học

 • Giáo viên sưu tầm tranh ảnh liên quan.

III. Nội dung và phương pháp

1. Trọng tâm của bài

 • Cần giải thích cho học sinh rõ quần thể là đơn vị tiến hóa và quan niệm về tiến hóa nhỏ của học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại.
 • Cần làm rõ cho học sinh khái niệm nhân tố tiến hóa là nhân tố làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

2. Phương pháp

Dạy học theo phương pháp nêu vấn đề+giảng giải.

3. Tiến trình giờ dạy

a) Ổn định chỗ ngồi

b) Kiểm tra bài cũ

So sánh khái niệm của Lamac và Dawin về sự tiến hóa? Nêu những tồn tại chung của thuyết tiến hóa này?

c) Vào bài mới

Quan niệm hiện đại đã giải quyết những tồn tại của thuyết tiến hóa cổ điển, giải thích sự tiến hóa này như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu điều này trong bài hôm nay.


Đánh giá bài viết
1 195
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Sinh học lớp 12 Xem thêm