Giáo án Sinh học lớp 12 trọn bộ

Giáo án điện tử môn Sinh học lớp 12 giúp học sinh nắm vững kiến thức về quy luật phân li độc lập, liên kết gen, hoán vị gen, di truyền liên kết giới tính và di truyền ngoài nhân. Thông qua cuốn giáo án điện tử soạn sẵn này, giáo viên sẽ giúp học sinh nắm được bài học nhanh chóng và ghi nhớ kiến thức lâu hơn.

Giáo án môn Sinh học lớp 12 trọn bộ

QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

 • Trình bày được thí nghiệm, phân tích kết quả lai 2 cặp tính trạng của Menđen.
 • Nêu được nội dung quy luật phân li độc lập của Menđen.
 • Giải thích được cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập, điều kiện nghiệm đúng của quy luật.
 • Viết được sơ đồ lai hai tính trạng.
 • Biết vận dụng công thức tổ hợp để giải thích tính đa dạng của sinh giới và các bài tập về quy luật di truyền.

2. Kĩ năng

 • Phát triển tư duy lôgic khoa học.
 • Phát triển tư duy quan sát và phân tích kênh hình, kĩ năng phân tích kết quả thí nghiệm.

3.Thái độ

Yêu khoa học, tích cực học tập.

II. Trọng tâm bài học

Nội dung và cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập.

III. Phương pháp dạy học

Thuyết trình, trực quan, thảo luận nhóm và làm việc độc lập với sgk.

IV. Phương tiện dạy học và chuẩn bị của giáo viên, học sinh

1. Giáo viên:

Giáo án, SGK, Hình 9, sơ đồ lai 2 tính trạng.

2. Học sinh

Học bài 8 của tiết học trước, chuẩn bị SGK, đọc bài trước ở nhà bài 9. Thảo luận trước khi vào tiết học

V. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy-học

1. Ổn định tổ chức lớp

Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra

 • Câu 1. Các bước tiến hành nghiên cứu của menđen? Nội dung giả thuyết hay kết luận khoa học của Menđen?
 • Câu 2. Nội dung quy luật phân li của Menđen?
 • Câu 3. Bản chất của quy luật phân li là gì (cơ sở tế bào học của quy luật phân li là gì)?
 • Câu 4. Lôcút gen là gì? Gen là gì? Alen là gì?

3. Bài mới

Mở bài: Bài trước chúng ta học bài quy luật Menđen thì chỉ xét một tính trạng? Sự phân li của các tính trạng chúng ta đã biết. Vậy khi lai hai hay nhiều cặp tính trạng thì sao? Menđen đã thu được những kết quả và có luận như thế nào? Bài học 9-quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập sẽ trả lời cho chúng ta câu hỏi này [GV: Vừa nói vừa viết lên bảng tên bài].

Đánh giá bài viết
1 2.967
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Sinh học lớp 12 Xem thêm