Giáo án Đại số 9 chương 1 bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Giáo án Đại số 9

Giáo án Đại số 9 chương 1 bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc biên soạn. Với nội dung bám sát vào chương trình trong sách giáo khoa giáo viên dễ dàng truyền đạt kiến thức cho các em học sinh, giúp các em nắm được nội dung và cách chứng minh định lý về liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương, có kỹ năng dùng các quy tắc khai phương một tích và nhân các căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức, rèn kỹ năng tính toán và biến đổi căn thức bậc hai.

Giáo án Đại số 9 chương 1 bài 1: Căn bậc hai

Giáo án Đại số 9 chương 1 bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 3: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

I. Mục tiêu:

1- Kiến thức: HS hiểu được nội dung và cách chứng minh định lý về liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương, biết rút ra các quy tắc khai phương tích, nhân các căn bậc hai.

2- Kỹ năng: HS biết dùng các quy tắc khai phương một tích và quy tắc nhân các căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức.

II. Chuẩn bị của GV và HS:

  • GV: Bảng phụ vẽ hình, thiết kế bài giảng, phấn màu.
  • HS: Ôn lại định nghĩa căn bậc hai số học ở bài 1.

III. Tiến trình bài học trên lớp:

Ổn định lớp

1. Kiểm tra bài cũ: GV nêu câu hỏi kiểm tra đã ghi sẵn trên bảng phụ.

Tìm các câu đúng (Đ) sai (S) trong các câu sau:

Giáo án Đại số 9 Bài 3

2. Bài mới:

Ở những tiết trước ta đã học định nghĩa CBHSH, CBH của 1 số không âm, căn thức bậc 2 và hằng đẳng thức Giáo án Đại số 9 Bài 3. Hôm nay ta sẽ đi tìm hiểu về định lí liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương và cách áp dụng định lí đó vào trong việc giải các bài tập liên quan.

Giáo án Đại số 9 Bài 3

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: HS được củng cố các kiến thức về qui tắc khai phương một tích, nhân hai căn thức bậc hai.

2. Kĩ năng: Vận dụng thành thạo qui tắc khai phương một tích và nhân các căn thức bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức. Tập cho HS cách tính nhẩm, tính nhanh.

3. Thái độ: Giáo dục cho HS cẩn thận trong tính toán và biến đổi căn thức.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

  • GV: Thước, MTBT, KHBH
  • HS: Ôn tâp quy tắc đã học ở tiết 4, làm bài tập về nhà.
  • PP – KT dạy học chủ yếu: Thực hành luyện tập, vấn đáp, học hợp tác

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC TRÊN LỚP:

Kiểm tra nề nếp tổ chức lớp và sự chuẩn bị học tập của học sinh.

1. Kiểm tra bài cũ: Gọi 4 HS lên bảng giải các bài tập sau:

Giáo án Đại số 9 Bài 3

Đánh giá bài viết
1 1.739
Sắp xếp theo

    Giáo án Toán lớp 9

    Xem thêm