Giáo án bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán 9

Giáo án bồi dưỡng Học sinh giỏi môn Toán Lớp 9

Giáo án bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán 9 được biên soạn khoa học, bám sát chương trình học môn Toán lớp 9 giúp các thầy cô giáo có thêm tài liệu soạn giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 9 cho các em. Mời quý thầy cô tham khảo và tải bộ giáo án miễn phí.

CHUYÊN ĐỀ 1: SỐ CHÍNH PHƯƠNG

I. ĐỊNH NGHĨA: Số chính phương là số bằng bình phương đúng của một số nguyên.

II. TÍNH CHẤT:

1. Số chính phương chỉ có thể có chữ số tận cùng bằng 0, 1, 4, 5, 6, 9 ; không thể có chữ số tận cùng bằng 2, 3, 7, 8.

2. Khi phân tích ra thừa số nguyên tố, số chính phương chỉ chứa các thừa số nguyên tố với số mũ chẵn.

3. Số chính phương chỉ có thể có một trong hai dạng 4n hoặc 4n + 1. Không có số chính phương nào có dạng 4n + 2 hoặc 4n + 3 (n N).

4. Số chính phương chỉ có thể có một trong hai dạng 3n hoặc 3n + 1. Không có số chính phương nào có dạng 3n + 2 (n N).

5. Số chính phương tận cùng bằng 1 hoặc 9 thì chữ số hàng chục là chữ số chẵn.

  • Số chính phương tận cùng bằng 5 thì chữ số hàng chục là 2.
  • Số chính phương tận cùng bằng 4 thì chữ số hàng chục là chữ số chẵn.
  • Số chính phương tận cùng bằng 6 thì chữ số hàng chục là chữ số lẻ.

6. Số chính phương chia hết cho 2 thì chia hết cho 4.

  • Số chính phương chia hết cho 3 thì chia hết cho 9.
  • Số chính phương chia hết cho 5 thì chia hết cho 25.
  • Số chính phương chia hết cho 8 thì chia hết cho 16.

Giáo án Toán 9bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán 9

Đánh giá bài viết
5 8.794
Sắp xếp theo

    Giáo án ngoài giờ lên lớp

    Xem thêm