Giáo án Địa lý lớp 9 bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Giáo án điện tử môn Địa lớp 9

Giáo án Địa lý 9 bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ được VnDoc sưu tầm và đăng tải để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Địa lý lớp 9 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Địa lý lớp 9 bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Giáo án Địa lý lớp 9 bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp

Giáo án Địa lý lớp 9 bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

I. Mục tiêu cần đạt:

1. Kiến thức:

  • Nắm được vai tṛò và cơ cấu ngành dịch vụ.
  • Biết được đặc điểm phân bố của các ngành dịch vụ nói chung.

2. Kĩ năng:

  • Xác định các trung tâm dịch vụ lớn của nước ta
  • Phân tích số liệu, biểu đồ để nhận biết cơ cấu và sự phát triển của ngành dịch vụ.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1. Giáo viên:

  • Bản đồ kinh tế Việt Nam.
  • Sơ đồ về cơ cấu các ngành dịch vụ ở nước ta
  • Một số h́ình ảnh về các hoạt động dịch vụ hiện nay ở nước ta

2. Học sinh: Sách giáo khoa.

III. Tổ chức hoạt động dạy và học:

1. Kiểm tra bài cũ: Kể tên các ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta.

2. Bài mới:

Nền kinh tế càng phát triển, dịch vụ càng đóng vai tṛò quan trọng. Ở nước ta ngành dịch vụ có ý nghĩa như thế nào, sự phát triển và phân bố ra sao? Những vấn đề này chúng ta nghiên cứu trong bài học hôm nay.

Hoạt động của thầy và trò

Kiến thức cơ bản

+ Hoạt động 1: Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế

- Em có hiểu biết gì về dịch vụ? Đó là ngành kinh tế như thế nào?

- Quan sát h́ình 13.1. Cho biết cơ cấu các ngành dịch vụ nuớc ta năm 2002 gồm những hoạt động gì?

- Quan sát h́ình ảnh các ngành dịch vụ ở nước ta.

- Quan sát biểu đồ cho biết ngành dịch vụ nào chiếm tỉ lệ cao nhất?

- Chứng minh rằng nền kinh tế càng phát triển thì hoạt động dịch vụ càng trở nên đa dạng?

- Địa phương em có những dịch vụ nào đang phát triển?

- Dịch vụ có vai trò như thế nào trong sản xuất?

- Đối với đời sống dịch vụ có vai trò như thế nào?

- Phân tích vai trò của ngành bưu chính- viễn thông trong sản xuất và đời sống?

+ Hoạt động 2: Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta

- Nhận xét sự phát triển ngành dịch vụ nước ta như thế nào?

- Vai trò của ngành bưu chính viễn thông trong sản xuất và đời sống.

- Quan sát bảng Tỉ trọng dịch vụ trong GDP của Việt Nam và một số nước trên thế giới kết hợp sgk hãy so sánh và nêu nhận xét về sự phát triển ngành dịch vụ nước ta.

- Vấn đề đặt ra đối với ngành dịch vụ nước ta là gi?

- Thảo luận nhóm - 3’ (4HS)

- Dựa vào h́ình 13.1 tính tỉ trọng của các nhóm dịch vụ ở nuớc ta và nêu nhận xét?

- Hs trình bày – nhận xét - Gv chuẩn kiến thức.

- Giới thiệu việc đầu tư xây dựng khu giải trí phức hợp Happy land ở Long An

- Sự phân bố ngành dịch vụ phụ thuộc vào những yếu tố nào?

- Nêu đặc điểm phân bố ngành dịch vụ nước ta.

-Tình hình phân bố ngành dịch vụ nước ta như thế nào?

- Những nơi nào hoạt động dịch vụ phát triển? Vì sao?

- Những nơi nào hoạt động dịch vụ ít phát triển? Vì sao?

- Tại sao các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đều?

- Trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất nước ta phân bố ở đâu?

- Kể tên trung tâm dịch vụ lớn nhất nước ta?Xác định trên lược đồ các trung tâm đó?

I. Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế

1. Cơ cấu ngành dịch vụ

- Cơ cấu đa dạng gồm:

+ Dịch vụ tiêu dùng

+ Dịch vụ sản xuất

+ Dịch vụ công cộng

- Dịch vụ là các hoạt động đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.

- Kinh tế càng phát triển dịch vụ càng đa dạng.

2. Vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống

- Thúc đẩy sản xuất phát triển

- Tạo ra mối liên hệ giữa các ngành, các vùng.

-Tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, tăng nguồn thu nhập cho ngân sách

II. Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta

1. Đặc điểm phát triển

- Phát triển khá nhanh, thu hút 25 % lao động, chiếm 38.5 % GDP.

- Cơ cấu ngành dịch vụ đa dạng.

- Chủ yếu là dịch vụ tiêudùng 51 %,dịch vụ sản xuất chiếm tỉ trọng nhỏ 26.8 %

- Cần nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ.

2. Đặc điểm phân bố

- Ở đô thị lớn hơn nông thôn.

- Ở đồng bằng lớn hơn miền núi.

- Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất nước ta.

IV. Củng cố - hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:

Em hãy hoàn chỉnh sơ đồ: Cơ cấu các ngành dịch vụ nước ta. (phụ lục)

Sự phân bố các hoạt động dịch vụ phụ thuộc vào yếu tố nào?

a - Tài nguyên thiên nhiên phong phú.

b - Giao thông thuận lợi.

c - Dân đông, kinh tế phát triển.(c)

d - Cả ba ý trên.

Học bài và hoàn thành vở bài tập.

Chuẩn bị bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.

  • Ý nghĩa của giao thông vận tải đối với phát triển kinh tế.
  • Giao thông vận tải có các loại hình nào? Ưu, nhược điểm từng loại?
  • Vai trò hoạt động bưu chính viễn thông và các thành tựu quan trọng
Đánh giá bài viết
5 2.076
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Địa lý lớp 9 Xem thêm