Giáo án Địa 9 bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế theo Công văn 5512

Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế theo Công văn 5512

Giáo án Địa 9 bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế theo Công văn 5512 được VnDoc sưu tầm và đăng tải để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Địa lý lớp 9 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Trường:...................

Tổ:............................

Ngày: ........................

Họ và tên giáo viên:

…………………….............................

TÊN BÀI DẠY: THỰC HÀNH

VẼ BIỂU ĐỒ VỀ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (1 tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt:

- Trình bày được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta.

- Giải thích được sự thay đổi cơ cấu kinh tế nước ta.

2. Năng lực

* Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí

- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích bảng số liệu để nhận xét sự thay đổi của các ngành kinh tế.

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Nhận xét sự thay đổi cơ cấu kinh tế.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Tích cực trong học tập

- Nhân ái: Hợp tác, chia sẻ với bạn bè.

- Trách nhiệm: Hoàn thành bài tập thực hành

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV

Bảng số liệu về quy mô GDP theo nhóm ngành kinh tế nước ta giai đoạn 1991 – 2017

2. Chuẩn bị của HS

- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:

- Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới.

b) Nội dung:

HS quan sát các hình ảnh về các dạng biểu đồ đã được vẽ.

c) Sản phẩm:

d) Cách thực hiện:

Bước 1: GV cho HS xem các hình ảnh về các dạng biểu đồ và nếu lại cách tính số liệu, cách vẽ các dạng biểu đồ đó.

Giáo án Địa 9 bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế theo Công văn 5512

Giáo án Địa 9 bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế theo Công văn 5512

Bước 2: HS quan sát tranh ảnh và suy nghĩ để trả lời câu hỏi

Bước 3: Gọi HS báo cáo kết quả, các HS khác nhận xét và bổ sung.

Bước 4: GV nhận xét và dẫn dắt vào bài .

2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 1: Vẽ biểu đồ miền ( 20 phút)

a) Mục đích:

- Xử lý được số liệu: chuyển đổi từ số liệu tuyệt đối sang số liệu tương đối.

- Vẽ được biểu đồ miền.

b) Nội dung:

- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và bảng số liệu để vẽ biểu đồ.

* Nội dung chính: Vẽ được biểu đồ miền

c) Sản phẩm:

Giáo án Địa 9 bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế theo Công văn 5512

Biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP của nước ta, thời kì 1991 - 2017

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Giáo viên cung cấp bảng số liệu cho học sinh

Giáo án vẫn còn dài mời quý thầy cô tải về để tham khảo trọn nội dung

Bài tiếp theo: Giáo án Địa 9 bài 17: Vùng núi trung du và miền núi Bắc Bộ theo Công văn 5512

Mời quý thầy cô tham khảo thêm: Thư viện Giáo Án điện tử VnDoc

Đánh giá bài viết
1 59
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Địa lý lớp 9 Xem thêm