Giáo án Lịch sử lớp 12 bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Giáo án môn Lịch sử lớp 12

Giáo án Lịch sử lớp 12 bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Sinh học 12 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức

Qua bài này giúp học sinh nắm được:

  • Nắm vững nguồn gốc, đặc điểm và thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng KH –CN từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.
  • Như một hệ quả tất yếu của cuộc CMKH – CN, xu thế toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ trong những năm cuối TK XX.

2. Về tư tưởng:

  • Cảm phục ý chí vươn lên không ngừng và sự phát triển không có giới hạn của trí tuệ con người đã tạo nên nhiều thành tựu kì diệu, nhằm phục vụ cuộc sống ngày càng chất lượng cao của con người.
  • Từ đó, nhận thức: Tuổi trẻ Việt Nam ngày nay phải cố gắng học tập, rèn luyện, có ý chí và hoài bão vươn lên để trở thành những con người được đào tạo chất lượng, đáp ứng những yêu cầu của công cuộc CNH, HĐH đất nước.

3. Về kĩ năng: Các kĩ năng tư duy phân tích liện hệ,so sánh.

II. THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC

Tranh ảnh, tư liệu về thành tựu khoa học – công nghệ.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm ta bài cũ:

* Câu hỏi: Những biến đổi của tình hình thế giới sau chiến tranh lạnh?

3. Dẫn dắt vào bài mới

4. Tổ chức các hoạt động dạy - học

Hoạt động của GV và HS

Kiến thức cơ bản

TG

* Hoạt động 1: Cá nhân

- GV thuyết trình: cho đến nay, loài người đã trải qua 2 cuộc cách mạng trong lĩnh vực KH – KT.

+ Cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII và XIX (CMKHKT lần 1).

+ CMKHKT bắt đầu từ những năm 40 của TK XX (CMKHKT lần 2).

* Hoạt động 2: Cả lớp và nhân

- GV đặt câu hỏi: Xuất phát từ nhu cầu đòi hỏi nào mà con người cần phát minh KH- KT?

- HS suy nghĩ, liên hệ thực tiễn trả lời.

- HV nhận xét, bổ sung, lấy ví dụ minh hoạ.

* Hoạt động 3: cả lớp

- GV trình bày về đặc điểm của cuộc CMKH – KT công nghệ lần 2.

+ Đặc điểm lớn nhất của KHKT ngày nay là KH trở thành LLSX trực tiếp, mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ những nghiên cứu KH, KH gắn liền với KT, đến lượt mình, KH lại mở đường cho sản xuất. Như vậy, KH đã tham gia trực tiếp vào sản xuất và trở thành nguồn gốc chính của những tiến bộ kĩ thuật và công nghệ.KH và KT có sự gắn bó chặt chẽ;

* Hoạt động 4: Cả lớp và nhân

GV: Toàn cầu hoá là gì? (GV yêu cầu học sinh lấy ví dụ về những vấn đề toàn cầu)

-HS: trả lời

- GV: nhân xét chốt lại.

* Hoạt động 5: Cả lớp và nhân

- GV: yêu cầu học sinh theo dõi sgk để thấy được những biểu hiện của xu hướng toàn cầu hoá, tích cực và hạn chế của nó.

- HS theo dõi SGK, sau đó trình bày.

- GV: nhận xét kết luận.

I. Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ

1. Nguồn gốc và đặc điểm

- Cuộc CMKH –KT ngày nay bắt nguồn từ những năm 40 của TK XX.

* Nguồn gốc: xuất phát từ đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất, nhằm đáp ứng yêu cầu về vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.

* Đặc điểm:

- Đặc điểm lớn nhất là khoa học kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. KH và KT có sự liên kết chặt chẽ, mọi phát minh khoa học đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

- Chia là 2 giai đoạn:

+ Từ thập kỉ 40 đến nửa đầu những năm 70: diễn ra trên cả lĩnh vực KH và KT.

+ Từ 1973 đến nay: diễn ra chủ yếu trên lĩnh vực công nghệ.

2. Những thành tựu tiêu biểu

(Đọc thêm)

II. Xu hướng toàn cầu hoá và ảnh hưởng của nó.

- Từ đầu những năm 80, đặc biệt là từ sau chiến tranh lạnh, xu thế toàn cầu hoá đã xuất hiện.

- Khái niệm: Toàn cầu hoá là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, ảnh hưởng, tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, các dân tộc trên thế giới.

- Biểu hiện:

+ Sự phát triển nhanh chóng của thương mại quốc tế.

+Sự phát triển to lớn của các chương trình xuyên quốc gia.

+ Sự sáp nhập hợp nhất các công ty thành những tập đoàn khổng lồ.

+ Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực.

- Tích cực (sgk)

- Hạn chế (sgk)

Toàn cầu hoá là xu thế tất yếu không thể đảo ngược; vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với mỗi quốc gia, dân tộc.

5. Sơ kết bài học

Củng cố: Thành tựu và tác động của cách mạng KHCN.

Dặn dò: Hs về soạn bài tổng kết lịch sử thế giới hiện đại (1945 – 2000).

Đánh giá bài viết
3 5.169
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 12 Xem thêm