Giáo án Lịch sử lớp 12 bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1975

Giáo án môn Lịch sử lớp 12

Giáo án Lịch sử lớp 12 bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1975 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Sinh học 12 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. Mục tiêu bài học.

1/ Kiến thức: Học sinh cần nắm được tình hình đất nước ta sau 1975, nhiệm vụ nước ta trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế – văn hóa, hoàn thành thống nhất đất nước

2/ tư tưởng: Bồi dưỡng lònh yêu nước, tình cảm ruột thịt Bắc – Nam, ý thức độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, niềm tin vào tiền đồ cách mạng

3/ Kỹ năng: Phân tích, nhận định, đánh giá tình hình đất nước sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

II. Tư liệu dạy học

  • Tranh ảnh tư liệu có liên quan
  • Tài liệu tham khảo, sách giáo viên
  • Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay

III. Tiến trình tổ chức dạy và học

1/ Ổn định lớp:

2/ Kiểm tra bài cũ

Trình bày chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam của bộ chính trị

3/ Dẫn nhập vào bài mới:

4/Tổ chức các hoạt động dạy - học.

Hoạt động dạy học

Nội dung bài học

- Những thuận lợi và khó khăn của miền Bắc sau 1975 ?

Trích báo cáo chính trị của BCHTW Đại hội Đảng IV

- Tình hình miền Nam sau năm 1975

- Vì sao sau năm 1975 Đảng ta chủ trương thống nhất đất nước

- Do tính chất nhà nước hai miền khác nhau. Việc thống nhất phù hợp với nguyện vọng và tình cảm của nhân dân ta

-> Cần có một chính phủ thống nhất cho cả hai miền.

- Những quyết định của quốc hội khóa VI về một nước Việt Nam thống nhất?

- Ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước năm 1976

I. Tình hình hai miền Nam – Bắc sau 1975

- Đại thắng mùa xuân 1975 -> Cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi – Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Tuy nhiên sau chiến tranh tình hình hai miền có những thuận lợi và khó khăn

1/ Miền Bắc: Sau 20 năm xây dựng CNXH có những thành tựu lớn nhưng bị cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ tàn phá nặng nề, gây hậu quả nặng nề, gây hậu quả.

2/ Miền Nam: Hoàn toàn giải phóng, không còn tồn tại nhiều di hại của xã hội cũ

- Chiến tranh tàn phá (ruộng đất bị bỏ hoang, rừng bị chất độc hóa học, bom mìn …)

- Hàng triệu người thất nghiệp, mù chữ

-> Kinh tế miền Nam phát triển mất cân đối, bị lệ thuộc từ viện trợ từ bên ngoài

II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ở hai miền

III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 – 1976)

1/ Hội nghị 24 của ban chấp hành TW Đảng (9/ 1975) đề ra nhiệm vụ thống nhất đất nước về nhà nước “thống nhất … dân tộc Việt Nam”

2/ Quá trình thực hiện thống nhất:

- Hội nghị hiệp thương chính trị hai miền tại Sài Gòn (15 – 21/ 1/ 1975) nhất trí trong chủ trương thống nhất đất nước. Tổng tuyển cử quốc hội trong cả nước 25/ 4/ 1976 bầu ra 492 đại hội

- Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp kỳ đầu tiên từ 24/ 6 – 3/ 7/ 1976 đã thông qua các chính sách đối nội, đối ngoại của nước ta

- Tên nước: CHXHCN Việt Nam (2/ 7/ 1976)

- Quốc huy, quốc kỳ, quốc ca Việt Nam

- Đổi tên Sài Gòn -> Thành phố Hồ Chí Minh

- Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước

- 18/ 12/ 1976: hiến pháp nước CHXNCN Việt Nam được quốc hội thông qua

Ý nghĩa: Hoàn thành thống nhất đất nước về nhà nước là yêu cầu tất yêu khách quan của sự phát triển của cách mạng Việt Nam (tạo những điều kiện thuận lợi về chính trị, khả năng bảo vệ tổ quốc, mở rộng quan hệ quốc tế, việc thống nhất đất nước thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí thống nhất tổ quốc của nhân dân ta.

IV. Kết thúc bài học.

1/ Củng cố bài: Khái quát các nội dung cơ bản của bài

- Tình hình nước ta sau khi kháng chiến chống Mỹ Thắng lợi

- Yêu cầu và chủ trương thống nhất đất nước về mặt nhà nước

- Những quyết định của quốc hội khóa VI – ý nghĩa

2/ Dặn dò:

Đánh giá bài viết
1 5.608
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 12 Xem thêm