Giáo án lớp 4 Giảm tải Tuần 21 đầy đủ các môn

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4
TUẦN : 21. Từ 4 /5 đến8/5/2020
THỨ
NGÀY
TIẾT
TIẾT
CT
MÔN
TÊN BÀI
ĐC
HAI
4/5/2020
1
21
CC-HĐTT
2
21
ĐẠO ĐỨC
Lịch sự với mọi người
*
3
41
TẬP ĐỌC
Anh hùng lao động Trần Đại
Nghĩa
*
4
101
TOÁN
Rút gọn phân số
1
41
KHOA HỌC
Âm thanh sự lan truyền âm
thanh
1152
Chiều
2
21
LỊCH SỬ
Nhà Hậu việc t chức
quản đất nước
5842
BA
5/5/2020
2
102
TOÁN
Luyện tập
3
41
LT&CÂU
Câu kể : Ai thế nào?
6/5/2020
1
103
TOÁN
Quy đồng mẫu số các phân số
2
42
LT&CÂU
Vị ngữ: trong câu kể Ai thế
nào?
5
21
KỂ CHUYỆN
Kể chuyện được chứng kiến
hoặc tham gia
*
NĂM
7/5/2020
1
104
TOÁN
Quy đồng mẫu số các phân số
(tt)
5842
2
42
LT&CÂU
Chủ ngữ trong câu kể Ai thế
nào?
1152
3
41
TLV
Trả bài văn miêu tả đ vật .
Cấu tạo i văn miêu tả cây cối
1152
4
21
ÔN TẬP
Ôn tập về quy đồng mẫu số các
phân số
1
42
TLV
Luyện tập quan sát y cối
1152
Chiều
2
21
ĐỊA
HĐSX của người dân ĐBNB
**
1152
3
42
KHOA HỌC
Âm thanh trong cuộc sống
1152
SÁU
8/5/2020
3
105
TOÁN
Luyện tập
4
21
CHÍNH TẢ
Nhớ viết : Chuyện cổ tích về
loài người.
5
21
HĐNGLL
Tổ chức ngày hội vệ sinh
trường học
*******************************
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2020
Đạo đức
§ 21. Lịch sự với mọi người
I. Mục tiêu
- Biết ý nghĩa của việc xử lịch sự với mọi người.
- Nêu được dụ về xử lịch sự với mọi người
- Biết xử lịch sự với những người xung quanh.
* KNS: Th hiện sự tự trọng tôn trọng người khác; ng xử lịch sự với mọi
người;Ra quyết định lựa chọn hành vi lời nói phù hợp trong 1 số tình huống.
II. Chuẩn bị
- SGK, VBT
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài :
- sao em phải kính trọng biết ơn người lao động?
- Nhận xét
2. Bài mới :
a) Giới thiệu bài :
Dẫn dắt ghi tên bài.
b) Nội dung :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV kể chuyện lần 1.
- Gọi 1 HS đọc lại chuyện .
- Yêu cầu thảo luận nhóm 4 trả lời các
câu hỏi
1. Em nhận xét về cách xử
của bạn Trang bạn trong câu
chuyện trên?
2. Nếu bạn của Hà, em sẽ khuyên
bạn điều gì?
3. Nếu em cô thợ may, em sẽ cảm
thấy như thế nào khi bạn không xin
lỗi sau khi đã nói như vậy? Vì sao?
- Các nhóm trả lời
- Nhận t tuyên ơng
*Kết luận: Cần phải lịch sự với người
lớn tuổi trong mọi hoàn cảnh.
Đưa ra một số nh huống yêu cầu thảo
luận theo tổ đóng vai, xử tình
huống .
-Các nhóm lên sắm vai
- Học sinh theo dõi.
1 hs đọc
- Thực hiện theop yêu cầu của
GV.
- Em đồng ý tán thành cách
xử của hai bạn.
- Em sẽ khuyên bạn : “lần
sau, Hà n bình tĩnh để
cách xử đúng mực hơn với
thợ may”.
- Em sẽ cảm thấy bực mình,
không vui. người
tuổi hơn lại thái độ
không lịch sự với người lớn
tuổi.
- Đại diện các nhóm
-Thực hiện theo yêu cầu của
GV
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
- Nhận t tuyên dương
*Kết luận: Lịch sự với mọi người
những lời nói, cử chỉ, hành động thể
hiện sự tôn trọng với bất cứ người nào
mình gặp gỡ hay tiếp c.
- Em hãy u một số biểu hiện của
phép lịch sự trong ăn uống, i năng,
chào hỏi …. ?
- Nhận xét , tuyên dương nhắc nhở
các em chưa thực hiện tốt .
- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ/sgk
( Bỏ đóng vái)
Quan sát tranh cho biết các bạn
trong mỗi tình huống dưới đây nên
làm ?
- Nhận t, bổ sung
- HD hs tự học nhà
- Đại diện các nhóm đóng vai,
xử lí tình huống.
- Theo dõi ghi nhớ.
- HS tự nêu .
- 3 -4 HS đọc
- Trả lời
IV. Củng cố
Thế nào lịch sự ?
V. Dặn
- Nhắc HS chuẩn bị cho tiết sau.
- Đánh giá, nhận xét tiết học.
*****************
Tập đọc
§ 41 . Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa
I. Mục tiêu
- Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn phù hợp với nội dung tự hào, ca ngợi.
- Hiểu nội dung ý nghĩa bài: Ca ngợi anh hùng lao độngTrần Đại Nghĩa đã những
cốnghiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng xây dựng nền khoa học trẻ của đất
nước( trả lời đượccác câu hỏi trong ch giáo khoa).
* KNS:Tự nhận thức:xác định giá trị nhân; duy sáng tạo
II. Chuẩn bị.
- Tranh minh hoạ bài đọc (nếu có).
- Bảng phụ chép sẵn nội dung cần ớng dẫn luyện đọc.
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài :
Gọi HS đọc i Bốn anh tài” trả lời câu hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét

Giáo án lớp 4 Giảm tải Tuần 21

Giáo án lớp 4 Giảm tải Tuần 21 đầy đủ các môn bao gồm toàn bộ kiến thức các môn học: Toán, Tiếng việt, Khoa học, Lịch sử, Địa lý, Âm nhạc, Thể dục trong phạm vi lớp 4 cho các thầy cô tham khảo lên giáo án, chuẩn bị bài giảng cho các tiết học trên lớp đạt kết quả cao.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Giáo án điện tử lớp 4 Giảm tải Tuần 21 đầy đủ các môn chi tiết tại file tải về. Các thầy cô tham khảo tải về chi tiết chuẩn bị cho các bài giảng trên lớp đúng tiến trình sau khi nghỉ dịch Covid 19.

Lịch báo giảng lớp 4 Tuần 21 Giảm tải

THỨ NGÀY

TIẾT

TIẾT CT

MÔN

TÊN BÀI

ĐC

HAI

4/5/2020

1

21

CC-HĐTT

2

21

ĐẠO ĐỨC

Lịch sự với mọi người

*

3

41

TẬP ĐỌC

Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa

*

4

101

TOÁN

Rút gọn phân số

1

41

KHOA HỌC

Âm thanh và sự lan truyền âm thanh

1152

Chiều

2

21

LỊCH SỬ

Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

5842

BA

5/5/2020

2

102

TOÁN

Luyện tập

3

41

LT&CÂU

Câu kể : Ai thế nào?

6/5/2020

1

103

TOÁN

Quy đồng mẫu số các phân số

2

42

LT&CÂU

Vị ngữ: trong câu kể Ai thế nào?

5

21

KỂ CHUYỆN

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

*

NĂM

7/5/2020

1

104

TOÁN

Quy đồng mẫu số các phân số (tt)

5842

2

42

LT&CÂU

Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?

1152

3

41

TLV

Trả bài văn miêu tả đồ vật . Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối

1152

4

21

ÔN TẬP

Ôn tập về quy đồng mẫu số các phân số

1

42

TLV

Luyện tập quan sát cây cối

1152

Chiều

2

21

ĐỊA LÍ

HĐSX của người dân ở ĐBNB

**

1152

3

42

KHOA HỌC

Âm thanh trong cuộc sống

1152

SÁU

8/5/2020

3

105

TOÁN

Luyện tập

4

21

CHÍNH TẢ

Nhớ viết : Chuyện cổ tích về loài người.

5

21

HĐNGLL

Tổ chức ngày hội vệ sinh trường học

Đánh giá bài viết
2 640
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử lớp 4

Xem thêm