Giáo án lớp 5 - Tuần 17

Giáo án lớp 5 - Tuần 17

Giáo án lớp 5 - Tuần 17 được soạn chi tiết, các nội dung của các bài học đầy đủ các môn lớp 5: Toán, Tiếng việt, Sử, Địa,.... đảm bảo trật tự khoa học của thông tin, đúng chuẩn kiến thức và kỹ năng của Bộ GD&ĐT. Mời quý thầy cô giáo tham khảo bài giáo án tuần 17 lớp 5 này nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy trên lớp. Các thầy cô tham khảo toàn bộ nội dung giáo án tại file tải về.

Giáo án Toán lớp 5 tuần 17

LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU:

Biết thực hiện các phép tính với số thập phân và giải các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.

II. CHUẨN BỊ:

· GV: Phấn màu, bảng phụ.

· HS: Bảng con, SGK, vở toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1. Khởi động:

2. Bài cũ: Luyện tập. (4’)

- Yêu cầu HS nêu cách giải 3 dạng toán về tỉ số phân trăm.

- Yêu cầu HS làm bảng con :

a. Tìm tỉ số % của 45 và 70

b. Tìm 30% của 270.

c. Tìm 20% của nó là 15

- GV nhận xét

3. Giới thiệu bài mới:

4. Phát triển các hoạt động:

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS biết ôn lại phép chia số thập phân. Tiếp tục củng cố các bài toán cơ bản về giải toán về tỉ số phần trăm.

Mục tiêu: Ôn lại phép chia số thập phân. Tiếp tục củng cố các bài toán cơ bản về giải toán về tỉ số phần trăm.

Bài 1

a): Tính (8’)

- Yêu cầu HS đọc bài 1

- HS nhắc lại phương pháp chia các dạng đã học.

- GV nhận xét – cho ví dụ.

- Yêu cầu HS nêu cách chia các dạng.

- GV nhận xét – chốt kết quả đúng.

Bài 2

a): Tính giá trị biểu thức (7’)

- Yêu cầu HS đọc bài 2.

- HS nhắc lại phương pháp tính giá trị biểu thức.

- GV chốt lại: Thứ tự thực hiện các phép tính.

Bài 3: Giải tóan tỉ số phần trăm (7’)

- Nhắc lại cách tính tỉ số phần trăm?

- GV lưu ý cách diễn đạt lời giải.

- GV nhận xét – chốt kết quả đúng.

v Hoạt động 2: Hướng dẫn HS vận dụng giải các bài toán đơn giản có nội dung tìm tỉ số phần trăm của hai số. (10’)

Mục tiêu: Vận dụng giải các bài toán đơn giản có nội dung tìm tỉ số phần trăm của hai số.

Bài 4: Chọn đáp án đúng

- Yêu cầu HS đọc đề, tóm tắt đề, tìm cách giải, giải vào vở.

- GV nhận xét – chốt kết quả đúng.

v Hoạt động 3: Củng cố. (3’)

Mục tiêu : Ôn lại kiến thức vừa học.

- Thi đua : Tìm 1 số biết 30% của số đó là 72

- GV nhận xét – tuyên dương

5. Tổng kết - dặn dò: (1’)

- Chuẩn bị: Luyện tập chung

- Nhận xét tiết học

- Hát

- 3 HS lần lượt nêu

- HS làm bảng con – 3 HS làm bảng phụ

- Lớp nhận xét.

Hoạt động lớp

- HS đọc bài 1

- HS nêu lại phương pháp chia các dạng đã học. Thực hiện phép chia.

- HS sửa bài.

a/ 216,72 : 42 = 5,16

b/ 1 : 12,5 = 0,08

c/ 109,98 : 42,3 = 2,6

- Lớp nhận xét.

- HS đọc bài 2 – Thực hiện phép tính giá trị của biểu thức.

- Lần lượt lên bảng sửa bài (Đặt phép tính cho từng bài).

- Nêu cách thứ tự thực hiện phép tính.

- Cả lớp nhận xét.

a/ (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 4

= 50,6 : 2,3 + 43,68

= 22 + 43,68 = 65,68

b/ 1,5275

- 2 HS nêu lại cách tìm tỉ số %.

- HS làm vở

Giải

a)Từ cuối năm 2000 à cuối năm 2001 số người tăng thêm

15875 - 15625 = 250 (người)

Tỉ số phần trăm số dân tăng thêm:

250 : 15625 = 0,016

0,016 = 1, 6 %

b) Từ cuối năm 2001 à cuối năm 2002 số người tăng thêm là :

15875 x 1,6 : 100 = 254 (người)

Cuối 2002 số dân của phường đó là:

15875 + 254 = 16129 (người)

Đáp số : 16 129 người

Hoạt động nhóm đơi

- HS đọc bài 4 – nêu tóm tắt.

- Thực hiện cách làm chọn câu trả lời đúng.

- HS sửa bài: Đáp án đúng : C

- Lớp nhận xét.

Hoạt động lớp

- Thi đua giải bài tập.

- Lớp nhận xét

Giáo án Tiếng việt lớp 5 tuần 17

Tập đọc - NGU CÔNG XÃ TRỊNH TƯỜNG

I. MỤC TIÊU:

- Biết đọc diễn cảm bài văn

- Hiểu ý nghĩa bài văn: Ca ngợi ông Lìn cần cù, sáng tạo, dám thay đổi tập quán canh tác của cả một vùng, làm thay đổi cuộc sống của cả thôn.

II. CHUẨN BỊ:

· GV: Giấy khổ to, bảng phụ.

· HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Khởi động:

- Hát

2. Bài cũ: Thầy cúng đi bệnh viện (4’)

- Yêu cầu HS đọc và trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét

- 3 HS lần lượt đọc và trả lời câu hỏi.

- Lớp nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới:

4. Phát triển các hoạt động:

v Hoạt động 1: Luyện đọc (15’)

Mục tiêu: Hướng dẫn HS đọc đúng nội dung văn bản.

- Gọi 1 HS nhanh đọc cả bài.

Hoạt động lớp

- 1 HS nhanh đọc. Lớp đọc thầm.

- Yêu cầu HS tiếp nối nhau đọc trơn từng đoạn.

- HS đọc nối tiếp từng đoạn.

- Sửa lỗi phát âm cho HS: Bát Xát, ngỡ ngàng, ngoằn ngoèo, Phìn Ngan.

- HS luyện đọc từ, câu ngắn.

- Yêu cầu HS phân đoạn

- Hướng dẫn HS giải thích từ khó.

- GV đọc mẫu.

- Đoạn 1: “Từ đầu...trồng lúa”

- Đoạn 2 : “ Con nước nhỏ … trước nữa”

- Đoạn 3 : Còn lại

- HS đọc phần chú giải.

- HS lắng nghe.

v Hoạt động 2: Tìm hiểu bài (15’)

Mục tiêu: Hướng dẫn HS hiểu nội dung văn bản.

- Yêu cầu HS đọc đoạn 1.

- HS đọc đoạn 1

- Ông Lìn đã làm thế nào để đưa được nước về thôn ?

+ Ông lần mò cả tháng trong rừng tìm nguồn nước, cùng vợ con ….

- GV chốt ý - ghi bảng từ ngữ

- Giải nghĩa từ: Ngu Công

- HS đọc SGK

- Nêu ý đoạn 1

- Hs nêu

- Yêu cầu đọc đoạn 2

- HS đọc đoạn 2

- Nhờ có mương nước, tập quán canh tác và cuộc sống ở thôn Phìn Ngan đã thay đổi như thế nào ?

+ Họ trồng lúa nước; không làm nương, không phá rừng, cả thôn không còn hộ đói.

- Giải nghĩa: cao sản

- HS phát biểu

- GV chốt ý

- Yêu cầu HS nêu ý đoạn 2

- Rèn đọc diễn cảm và thuộc đoạn 2

- HS tự nêu theo ý độc lập

- GV đọc mẫu đoạn 2

- HS nêu giọng đọc đoạn 2 - nhấn mạnh từ - ngắt câu

- Yêu cầu HS đọc đoạn 3

- HS đọc đoạn 3.

- Ông Lìn đã nghĩ ra cách gì để giữ rừng, bảo vệ dòng nước ?

- Ông hướng dẫn bà con trồng cây thảo quả

- Câu chuyện giúp em hiểu điều gì ?

+ Muốn sống có hạnh phúc, ấm no, con người phải dám nghĩ dám làm …

- Yêu cầu cho HS nêu ý đoạn 3

- HS phát biểu

Hoạt động 3: Đọc diễn cảm (6’)

Mục tiêu: Hướng HS đọc diễn cảm nội dung văn bản.

Hoạt động lớp

- GV hướng dẫn HS cả lớp luyện đọc diễn cảm một đoạn ở bảng phụ.

- Nhiều HS luyện đọc đoạn

- Yêu cầu HS thi đọc diễn cảm

- HS thi đua đọc diễn cảm theo nhóm.

- GV nhận xét - tuyên dương.

- HS nhận xét cách đọc của bạn

5. Củng cố – Dặn dò: (1’)

- Em hãy nêu ý chính của bài.

+ Ca ngợi cuộc sống, ca ngợi những con người chịu thương chịu khó, hăng say, sáng tạo trong lao động để làm giàu cho gia đình, làm đẹp cho quê hương.

- CB: Ca dao về lao động sản xuất.

- Nhận xét tiết học

Tham khảo toàn bộ nội dung giáo án tại file tải về.

Giáo án lớp 5 Tuần 17 soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 5 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 867
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử lớp 5 Xem thêm