Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 11: Em tham gia giao thông - Tiết 3

1 603

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 11: Em tham gia giao thông - Tiết 3 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 11: Em tham gia giao thông - Tiết 1

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 11: Em tham gia giao thông - Tiết 2

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 11: Em tham gia giao thông - Tiết 4

I. MỤC TIÊU

  • Hiểu biết về giao thông và tham gia giao thông an toàn.
  • Biết cách thực hiện và tạo hình được sản phẩm bằng hình thức vẽ; xé/ cắt dán giấy; nặn, tạo hình từ vật tìm được.
  • Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.
  • Giới thiệu, nhận xét và nêu cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Màu vẽ, giấy vẽ, SGK 4

2. Học sinh: Màu vẽ, giấy vẽ, giấy báo, bìa, giấy màu, kéo, hồ dán,..

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 3

Giáo viên

Học sinh

HĐ 3: Thực hành

 

-Lưu ý: Vẽ các dáng hoạt động của người phù hợp với nội dung đề tài lựa chọn.

Sắp xếp bố cục hợp lí

Sử dụng màu sắc..

-Mỗi nhóm thực hiện vẽ sản phẩm của mình trên giấy.

-Cắt rời hình ra khỏi giấy

-Thảo luận nhóm để:

+ Chỉnh sửa dáng

+ Sắp xếp bố cục

+ Thêm chi tiết, màu sắc để tạo sản phẩm.

Đánh giá bài viết
1 603
Giáo án Mĩ Thuật Đan Mạch 4 Xem thêm