Giáo án Ngữ văn 12 tuần 20 bài: Nhân vật giao tiếp

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 12

Giáo án Ngữ văn 12 tuần 20 bài: Nhân vật giao tiếp với nội dung giáo án chi tiết, rõ ràng sẽ giúp các em nắm được đặc điểm và vai trò trong hoạt động giao tiếp cùng tác động chi phối lời giao tiếp của các nhân vật giao tiếp, có kĩ năng nói hoặc viết thích hợp với vai giao tiếp trong từng ngữ cảnh nhất định.

Giáo án trọn bộ Ngữ văn 12

Giáo án Vợ nhặt

Giáo án Vợ chồng A Phủ

NHÂN VẬT GIAO TIẾP

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

Giúp Học sinh:

1. Kiến thức: Nắm chắc khái niệm nhân vật giao tiếp với những đặc điểm về vị thế xã hội, quan hệ thân sơ của họ đối với nhau, cùng những đặc điểm khác chi phối nội dung và hình thức lời nói của các nhân vật trong hoạt động giao tiếp.

2. Kĩ năng: Nâng cao năng lực giao tiếp của bản thân và có thể xác định được chiến lược giao tiếp trong những ngữ cảnh giao tiếp nhất định.

3. Thái độ: Học đi đôi với hành, lí thuyết kết hợp với thực tế, không ngừng nâng cao kĩ năng giao tiếp.

II. CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

  • Đọc SGK, SGV, TLTK, soạn giáo án.
  • Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: phát vấn, đàm thoại với cá nhân, tập thể, thảo luận nhóm,...

2. Chuẩn bị của học sinh:

Đọc SGK, TLTK để củng cố kiến thức cũ và chuẩn bị bài học theo HDHB.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tình hình lớp (1phút): Ổn định trật tự, điểm danh học sinh trong lớp.

2. Kiểm tra bài cũ (4ph): Tóm tắt truyện Vợ chồng A Phủ và nêu giá trị nhân đạo của truyện.

3. Giảng bài mới: (83 phút)

  • Tạo tâm thế tiếp thu bài mới.
  • Giới thiệu bài:
Đánh giá bài viết
1 1.112
Giáo án Ngữ văn lớp 12 Xem thêm