Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 21: Kể chuyện - Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

4 104
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4
Kể Chuyện
KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I. Mục tiêu:
Học sinh chọn được một câu chuyện về một người khả ng hoặc
sức khoẻ đặc biệt Biết kể chuyện theo ch sắp xếp các sự việc thành một
câu chuyện đầu cuối hoặc chỉ kể sự việc chứng minh khả năng đặc
biệt của nhân vật (không cần k thành câu chuyện).
Biết trao đổi với các bạn để hiểu được nội dung ý nghĩa câu chuyện.
Lời kể tự nhiên, sáng tạo, sinh động giàu hình ảnh, kết hợp với c chỉ nét
mặt, điệu bộ một cách tự nhiên.
Rèn năng nghe: Lắng nghe bạn kể, biết nhận xét đánh giá nội dung
truyện, lời k của bạn.
II. Đồ dùng dạy học:
Đề bài viết sẵn trên bảng lớp .
- Bảng phụ viết tiêu chuẩn đánh giá kể chuyện:
+ Nội dung câu chuyện (có hay, mới không phù hợp với đề i không?)
+ Cách kể (có mạch lạc không, ràng không? giọng điệu, cử chỉ)
+ Kh năng hiểu câu chuyện của người kể.
HS sưu tầm các truyện nội dung nói về những việc đã chứng kiến hoặc đã
tham gia .
III. Hoạt động trên lớp:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. KTBC:
- Gọi 3 HS kể lại những điều đã nghe,
đã đọc bằng lời của mình về chủ điểm
một người i
- Nhận xét cho điểm HS.
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
- Tiết k chuyện hôm nay lớp mình sẽ
thi kể chuyện về một người tài
chính các em biết trong đời sống. Đây
yêu cầu kể chuyện khó khăn n, đòi
hỏi các em phải chịu nghe, chịu nhìn
mới biết về những người xung quanh để
kể về họ. đã yêu cầu các em đọc
trước nội dung bài k chuyện, suy nghĩ
về u chuyện nh sẽ kể. Các em đã
chuẩn bị để học tốt gi k chuyện hôm
nay như thế nào?
b. ớng dẫn kể chuyện;
* m hiểu đề bài:
- Gọi HS đọc đề bài.
- GV phân ch đề bài, dùng phấn màu
gạch các từ: khả năng , sức khoẻ đặc
biệt em biết.
- 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.
- Tổ trưởng tổ báo cáo việc chuẩn bị của
các tổ viên.
- Lắng nghe.
- 2 HS đọc thành tiếng.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Mời 3 HS tiếp nối nhau đọc 3 gợi ý
trong SGK .
+ Yêu cầu HS suy nghĩ , nói nhân vật
em chọn kể: Người ấy ai , đâu ,
tài ?
+ Em còn biết những câu chuyện nào
nhân vật người tài năng các
lĩnh vực khác nhau?
- Hãy k cho bạn nghe .
+ Gọi HS đọc lại gợi ý n bài kể
chuyện .
* Kể trong nhóm:
- HS thực hành kể trong nhóm đôi .
GV đi hướng dẫn những HS gặp k
khăn.
Gợi ý:
+Em cần giới thiệu tên truyện, tên nhân
vật nh định kể.
+Kể những chi tiết làm nổi ý nghĩa
- Lắng nghe.
+ Tiếp nối nhau đọc.
+ Suy nghĩ nói nhân vật em chọn kể:
+ Em muốn kể chuyện về một chị chơi
đàn Pi - a - rất giỏi. Ch ấy bạn của
chị gái em thường đến nhà em vào các
ngày chủ nhật .
+ Em muốn kể chuyện về một chú công
nhân gần nhà em . Chú ấy rất giỏi chú
thể dùng tay chặt gãy lần 3 viên gạch
đặt chồng lên nhau ...
+ 1 HS đọc thành tiếng .
- 2 HS ngồi cùng bàn kể chuyện, trao
đổi về ý nghĩa truyện .

Giáo án Kể chuyện lớp 4

Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 21: Kể chuyện - Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia giúp các em học sinh biết chọn một câu chuyện về một người có khả năng hoặc có sức khoẻ đặc biệt, biết kể chuyện theo cách sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện có đầu có cuối hoặc chỉ kể sự việc chứng minh khả năng đặc biệt của nhân vật, biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện. Mời các thầy cô cùng tham khảo soạn bài.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Giáo án Kể chuyện lớp 4 tuần 21 soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
4 104
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm