Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 26: Tập đọc: Ga - vrốt ngoài chiến lũy

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt lớp 4
Tập đọc (Tiết 52)
GA-VRỐT NGOÀI CHIẾN LŨY.
I. Mục đích –yêu cầu
1. Kiến thức: Đọc đúng các tên nước ngoài như: Ga - vrốt, Ăng - giôn - ra,
Cuốc - phây - rắc. Biết đọc đúng lời đối đáp giữa các nhân vật phân biệt với lời
người dẫn chuyện.
- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi lòng dũng cảm của chú Ga - vrốt (trả lời
được các câu hỏi sgk)
2. ng: Hiểu nghĩa các từ ngữ: chiến luỹ, nghĩa quân, thiên thần, ú tim ,...
3. Thái độ: GD học sinh lòng dũng cảm.
II. Chuẩn bị:
Bảng phụ ghi sẵn câu, đoạn cần luyện đọc.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ: Gọi 3 HS lên bảng tiếp nối
nhau đọc bài "Thắng biển"
nêu nội dung chính của bài.
- Nhận xét cho điểm từng HS
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
- HS lên bảng thực hiện yêu cầu nhận xét
+ Lắng nghe.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b. Giảng bài:
* Luyện đọc:
- Gọi 1HS đọc toàn bài
- GV phân đoạn:
+ Đoạn 1: Ăng - giôn - ra nói: chiến
luỹ
+ Đoạn 2: Cậu làm trò gì … đến Ga -
vrốt
+ Đoạn 3: Ngoài đường ... đến hết
- Gọi HS đọc nối tiếp
- Luyện phát âm, kết hợp nêu chú giải
- HS luyện đọc nhóm đôi
- GV đọc mẫu
* Tìm hiểu bài
- Yêu cầu HS đọc 6 dòng đầu trả lời
câu hỏi.
+ Ga - vrốt ra ngoài chiến luỹ để làm ?
- Đoạn 1 cho em biết điều gì?
- Yêu cầu HS đọc tiếp đoạn 2 của bài trao
đổi trả lời câu hỏi.
+ Những chi tiết nào thể hiện lòng dũng
cảm của Ga - vrốt?
- 1 HS đọc
- HS đọc
- HS đọc theo nhóm
+ Ga - vrốt ra ngoài chiến luỹ nhặt đạn để
nghĩa quân tiếp tục chiến đấu
+ Cho biết tinh thần gan dạ dũng cảm
của Ga - vrốt.
- Ga - vrốt lúc ẩn lúc hiện dưới làn đạn
giặc chơi trò ú tim với cái chết ...
- Ú tim: t chơi trốn tìm của trẻ em .
+ Sự gan dạ của Ga - vrốt ngoài chiến
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
+ Em hiểu trò ú tim nghĩa gì?
+ Đoạn này nội dung chính gì?
- Yêu cầu 1 HS đoạn 3 của bài trao đổi
trả lời câu hỏi.
+ sao tác giả lại gọi Ga - vrốt một
thiên thần ?
+ Qua nhân vật Ga - vrốt em cảm
nghĩ về nhân vật này?
- Ý nghĩa của bài này nói lên điều gì?
* Đọc diễn cảm:
- Tổ chức cho HS đọc diễn cảm đoạn 1
Tìm từ ngữ cần nhấn giọng trong đoạn?
- Thi đọc diễn cảm - nhận xét
- Nhận xét cho điểm từng HS.
3. Củng cố dặn dò:
- Bài văn này cho chúng ta biết điều gì?
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau: trái đất vẫn quay
luỹ.
- thân hình nhỏ của cậu lúc ẩn lúc
hiện trong làn khói đạn như thiên thần.
+ Ga - vrốt một cậu anh hùng.
+ Em rất khâm phục lòng gan dạ không sợ
nguy hiểm của Ga - vrốt.
- Ca ngợi tinh thần dũng cảm, gan dạ
của chú Ga - vrốt không sợ nguy
hiểm đã ra chiến luỹ nhặt đạn cho nghĩa
quân chiến đấu.
- HS tiếp nối nhau đọc
- Cả lớp theo dõi tìm cách đọc
- Thi đọc - nhận xét
- HS trả lời

Giáo án Tập đọc lớp 4

Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 26: Tập đọc: Ga - vrốt ngoài chiến lũy giúp các em học sinh nắm được cách đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng, lưu loát, các tên riêng nước ngoài, lời đối đáp giữa các nhân vật. Qua đó, hiểu được nội dung ý nghĩa của bài: Ca ngợi lòng dũng cảm, của chú bé Ga- vrốt. Mời các thầy cô tham khảo soạn bài.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Tập đọc: Ga - vrốt ngoài chiến lũy được biên soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Đánh giá bài viết
15 6.070
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tiếng việt 4

    Xem thêm