Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 26: Luyện tập câu kể Ai là gì?

1 866
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt lớp 4
Luyện từ câu
LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI GÌ?
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức: Nhận biết được câu kể Ai ? trong đoạn văn, nêu được tác
dụng của câu kể tìm được (BT1), biết xác định CN, vị ngữ trong mỗi câu kể Ai
gì? đã tìm được (BT2, viết được đoạn văn ngắn dùng câu kể Ai gì? (BT3).
2. năng: HS làm đúng, thành thạo các bài tập.
3. Thái độ: GD học sinh vận dụng tốt vào viết câu.
II. Chuẩn bị: Bảng phụ
III.Hoạt động dạy - hoc:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ:
- Tìm 4 từ cùng nghĩa với từ dũng cảm.
- GV nhận xét cho điểm.
2. Bài mới:
a). Giới thiệu bài:
* Bài 1:
- Cho HS đọc yêu cầu BT.
- Cho HS làm bài.
- Câu kể Ai gì ?
- HS tìm
- HS lắng nghe.
- HS đọc thầm nội dung BT.
- Một số HS phát biểu ý kiến.
- Tác dụng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a). Nguyễn Tri Phương người Thừa
Thiên.
Cả hai ông đều không phải người
Nội.
b). Ông năm dân ngụ của làng này.
c). Cần trục cánh tay diệu của các
chú công nhân.
- Lớp nhận xét
* Bài 2:
- Cho HS đọc yêu cầu của BT2.
- Cho HS làm bài.
- GV chốt lại lời giải đúng.
* Bài 3:
- Cho HS đọc yêu cầu BT3.
- c em cần tưởng tượng tình huống
xảy ra. Đầu tiên đến gia đình, các em phải
+ Câu giới thiệu
+ Câu nêu nhận định
+ Câu giới thiệu
+ Câu nêu nhận định.
- 1 HS đọc, lớp lắng nghe.
- Một số HS phát biểu ý kiến.
- HS lên bảng làm bài.
+ Nguyễn Tri Phương /là người
Thừa Thiên
+ Cả hai ông / đều không phải
người Nội.
+ Ông Năm /là dân ngụ của làng
này.
+ Cần trục/ cánh tay diệu của
các chú công nhân
- 1 HS đọc, lớp lắng nghe.
- 1 HS giỏi làm mẫu. Cả lớp theo dõi,
lắng nghe bạn giới thiệu.
- HS viết lời giới thiệu vào vở, từng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
chào hỏi, phải nói lí do các em thăm nhà.
Sau đó mới giới thiệu các bạn lần lượt
trong nhóm. Lời giới thiệu câu kể Ai
- Cho HS làm mẫu.
- Cho HS viết lời giới thiệu, trao đổi từng
cặp.
- Cho HS trình bày trước lớp. thể tiến
hành theo hai cách: Một HS trình bày
nhân. Hai HS đóng vai.
- GV nhận xét, khen những HS hoặc
nhóm giới thiệu hay.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau: Mở rộng vốn từ dũng
cảm.
cặp đổi bài sửa lỗi cho nhau.
- Một số HS đọc lời giới thiệu, chỉ
những câu kể Ai là gì? trong đoạn
văn.
- HS cả lớp
Tham khảo chi tiết các bài giáo án lớp 4 tại đây:
https://vndoc.com/giao-an-tieng-viet-4

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4

Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 26: Luyện tập câu kể Ai là gì? giúp các em được luyện tập về câu kể Ai là gì? Tìm được các câu kể Ai là gì? trong đoạn văn, nắm được tác dụng của mỗi câu. Đồng thời, xác định được bộ phận chủ ngữ, vị ngữ của câu đó. Qua đó, thực hành viết được một đoạn văn có dùng kiểu câu Ai là gì? Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Luyện từ và câu: Luyện tập câu kể Ai là gì? soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 866
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm