Giáo án trọn bộ Tin học 10

GIÁO ÁN TIN HỌC 10

Giáo án trọn bộ Tin học 10 là những tài liệu hữu ích giúp quý thầy cô truyền đạt những kiến thức về thông tin và dữ liệu, ngôn ngữ lập trình cũng như phần mềm máy tính, mạng thông tin toàn cầu internet. Đồng thời giúp học sinh hiểu được tin học là một ngành khoa học, biết cách giải bài toán trên máy tính, làm việc với bảng... Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy tốt hơn với bộ Giáo án môn tin học chất lượng này.

Bài 4. BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức:

 • Biết khái niệm bài toán và thuật toán, các tính chất của thuật toán.
 • Hiểu cách biễu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối và bằng liệt kê các bước.
 • Hiểu một số thuật toán thông dụng.

2. Về Kĩ năng:

Xây dựng được thuật toán giải một số bài toán đơn giản bằng sơ đồ khối hoặc liệt kê các bước.

3. Về tư duy và thái độ:

Học sinh cần nhận thức được tầm quan trọng của môn học, vị trí của môn học trong hệ thống kiến thức phổ thông và những yêu cầu về mặt đạo đức trong xã hội tin học hóa.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Máy tính Projecter, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án, ...

2. Học sinh: Tập soạn bài, sgk, đồ dùng học tập.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

 • Phương pháp: Sử dụng các phương pháp,dạy học cơ bản sau một cách linh họat nhằm giúp học sinh tìm tòi,phát hiện,chiếm lĩnh tri thức. Gợi mở vấn đáp, thảo luận. Phát hiện và giải quyết vấn đề. Đan xen hoạt động nhóm.
 • Phương tiện: Bảng phụ và các phiếu học tập, Computer và projector (nếu có).

IV. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC

1. Ổn định lớp, Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

 • Máy tính chưa có phần mềm có thể hoạt động được không? Vì sao?
 • Em biết gì về khái niệm: Lệnh, chương trình, từ máy?
 • Hãy cho ví dụ thiết bị nào vừa là thiết bị vào và thiết bị ra không?
 • Hãy trình bày hiểu biết của em về nguyên lý Phôn – Nôi man?

3.Tiến trình bài học mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA

GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA

HỌC SINH

NỘI DUNG BÀI DẠY

Hoạt động 1:
Hãy định nghĩa bài toán trong tin học? Cho ví dụ về bài toán trong tin học?

Khi cho máy giải bài toán ta cần quan tâm những yếu tố nào?

Xem cãc ví dụ 1,2,3,4 và các em hãy cho ví dụ từng trường hợp cụ thể để xem Input và Output ?

Hãy nhận xét mói quan hệ giữa Input và Out put.

HS thảo luận:

Bài toán trong tin học là một việc nào đó ta muốn máy tính thực hiện.

Ví dụ: Đánh văn bản, nghe nhạc.

Hs thảo luận và cho ví dụ.

1.Khái niệm bài toán:

Bài toán là một việc nào đó ta muốn máy tính thực hiện.

Ví dụ: Giải pt bậc 2, quản lý nhân viên...
Khi giải bài toán có 2 yếu tố:

 • Đưa vào máy thông tin gì?(Input)
 • Cần lấy ra thông tin gì?(Output)

Vì vậy cần phải nói rõ Input và Output và mối quan hệ giữa Input và Output.

Các bài toán được cấu tạo bởi 2 thành phần cơ bản:

 • Input: các thông tin đã có.
 • Output: Các thông tin cần tìm từ Output.
Đánh giá bài viết
3 3.202
Giáo án Tin học lớp 10 Xem thêm