Giáo án môn Tin học lớp 10 bài 53

Giáo án môn Tin học 10

Giáo án môn Tin học lớp 10 bài 53: Một số dịch vụ cơ bản của Internet được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 10 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 10 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

 • Biết khái niệm trang Web, Website.
 • Biết chức năng trình duyệt Web.
 • Biết các dịch vụ: tìm kiếm thông tin, thư điện tử.

2. Kỹ năng

 • Sử dụng được trình duyệt Web.
 • Thực hiện được tìm kiếm thông tin trên Internet.
 • Thực hiện được việc gửi và nhận thư điện tử.

3. Thái độ - tư tưởng: Ham thích môn học, ý thức, trách nhiệm của bản thân khi truy cập Internet.

II. Chuẩn bị:

 • Giáo viên: SGK, SGV Tin 10 + tài liệu + máy tính, máy chiếu Projecter + giáo án
 • Học sinh: SGK Tn 10 + vở ghi

III. Phương pháp:

Giảng giải + gợi mở, vấn đáp + trực quan

IV. Tiến trình bài dạy:

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp học

2. Kiểm tra bài cũ (5’)

Câu hỏi: Hiện nay người ta sử dụng cách kết nối Internet nào là nhiều nhất? Tại sao?

3. Nội dung bài mới

Hoạt động của GV – HS

Nội dung

GV: Em hãy kể tên một số dịch vụ của Internet mà em đã sử dụng?

HS: Trả lời câu hỏi

GV: Trong những dịch vụ trên không thể không kể đến dịch vụ tìm kiếm thông tin và thư điện tử

GV: Các thông tin trên Internet thường được tổ chức dưới dạng siêu văn bản.

HS: nghe giảng và ghi bài

GV: Vậy em hiểu thế nào là trang web?

HS: trả lời câu hỏi.

GV: Hệ thống WWW được cấu thành từ các trang web và được xây dựng trên giao thức truyền tin đặc biệt gọi là giao thức truyền tin siêu văn bản HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

HS nghe giảng và ghi bài

GV: Mỗi website có thể có nhiều trang web nhưng luôn có một trang được gọi là trang chủ (Homepage).

GV: Em hiểu thế nào là Web tĩnh và Web động?

HS: trả lời câu hỏi

GV: Để truy cập đến trang web người dùng cần phải sử dụng một chương trình đặc biệt gọi là trình duyệt web.

HS: nghe giảng và ghi bài

GV: Nhờ nó ta có thể chuyển từ trang web này sang trang web khác một cách dễ dàng.

Để truy cập đến trang web nào ta phải biết địa chỉ của trang web đó, gõ địa chỉ vào dòng địa chỉ (Address), nó sẽ hiện thị nội dung trang web nếu tìm thấy.

HS: lắng nghe, ghi chép

GV: Một nhu cầu phổ biến của người dùng là: làm thế nào để truy cập được các trang web chứa nội dung liên quan đến vấn đề mình quan tâm?

HS: nghe giảng và ghi bài.

GV: Để sử dụng máy tìm kiếm, gõ địa chỉ trang web vào thanh địa chỉ và nhấn Enter.

GV: Em hay tìm kiếm thông tin bằng cách nào?

HS: suy nghĩ trả lời

1. Tổ chức và truy cập thông tin

a. Tổ chức thông tin

- Siêu văn bản là văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ HTML (HyperText Markup Language) tích hợp nhiều phương tiện khác như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video… và liên kết với các văn bản khác.

- Trang web là một siêu văn bản đã được gán địa chỉ truy cập.

- Để tìm kiếm các trang web nói riêng, các tài nguyên trên Internet nói chung và đảm bảo việc truy cập đến chúng, người ta sử dụng hệ thống WWW (World Wide Web).

- Trang web đặt trên máy chủ tạo thành website thường là tập hợp các trang web chứa thông tin liên quan đến một đối tượng, tổ chức…

Trang chủ: trang web chứa các liên kết trực tiếp hay gián tiếp đến tất cả các trang còn lại.

Địa chỉ trang chủ là địa chỉ của website.

Có 2 loại trang web: web tĩnhweb động.

b. Truy cập trang web

Trình duyệt web là chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: duyệt các trang web, tương tác với các máy chủ trong hệ thống WWW và các tài nguyên khác của Internet.

Có nhiều trình duyệt web khác nhau: Internet Explorer, Netcape Navigator, FireFox,…

Để truy cập đến trang web nào ta phải biết địa chỉ của trang web đó, gõ địa chỉ vào dòng địa chỉ (Address), nó sẽ hiện thị nội dung trang web nếu tìm thấy.

Các trình duyệt web có khả năng tương tác với nhiều loại máy chủ.

2. Tìm kiếm thông tin trên Internet

Có 2 cách thường được sử dụng:

- Tìm kiếm theo danh mục địa chỉ, thông tin được các nhà cung cấp dịch vụ đặt trên các trang web.

- Tìm kiếm nhờ trên các máy tìm kiếm (Search Engine). Máy tìm kiếm cho phép tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng.

Một số trang website cung cấp máy tìm kiếm:

www.Yahoo.com

www.Google.com.vn

www.msn.com

Đánh giá bài viết
1 283
Sắp xếp theo

  Giáo án Tin học lớp 10

  Xem thêm