Giáo án môn Tin học lớp 10 bài 29

Giáo án môn Tin học 10

Giáo án môn Tin học lớp 10 bài 29: Bài tập và thực hành - Định dạng văn bản được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 10 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 10 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

2. Kĩ năng:

  • Thực hiện các thao tác định dạng đoạn văn bản.
  • Thực hiện các thao tác lựa chọn, sửa chữa văn bản, các thao tác biên tập văn bản như sao chép, di chuyển đoạn văn bản

3. Thái độ: Ham học hỏi, cẩn thận, sôi nổi.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Giáo án, phòng, máy tính, bài tập thực hành.

2. Học sinh: SGK, Vở ghi, kiến thức về định dạng văn bản.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ TH

Em hãy nêu các thao tác định dạng đoạn văn bản với các thuộc tính: Căn lề hai bên, cách 1 dòng rưỡi?

3. Bài mới

Nội dung hướng dẫn

Hoạt động của GV và HS

A. HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU:

- GV: Thông báo nội dung TH:

- Nhắc lại lý thuyết, làm mẫu.

- HS: Quan sát phông chiếu.

I. Giáo viên ra bài tập cho học sinh: Làm bài tập 2, 4.

II.Hướng dẫn làm bài thực hành

1. Các thao tác biên tập văn bản:

- Lựa chọn đoạn văn bản

- Sao chép văn bản:

- Di chuyển văn bản:

2. Định dạng văn bản

- Định dạng kí tự

- Định dạng đoạn văn bản

Sử dụng menu lệnh và sử dụng thanh công cụ Formatting

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

1. Các thao tác biên tập văn bản: Làm bài tập 2, 4 Tr46.

- Lựa chọn đoạn văn bản

- Sao chép văn bản:

- Di chuyển văn bản:

GV: Quan sát, uốn nắn học sinh TH.

HS: Luyện tập.

Đánh giá bài viết
1 180
Sắp xếp theo

    Giáo án Tin học lớp 10

    Xem thêm