Giáo án môn Tin học lớp 10 bài 32

Giáo án môn Tin học 10

Giáo án môn Tin học lớp 10 bài 32: Bài tập và thực hành - Một số chức năng khác được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 10 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 10 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

2. Kĩ năng:

  • Thực hiện các thao tác định dạng: Định dạng kiểu danh sách, tạo khung và màu nền cho văn bản.
  • Thực hiện lại các thao tác lựa chọn, sửa chữa văn bản, các thao tác biên tập văn bản như Sao chép, di chuyển đoạn văn bản, định dạng văn bản

3. Thái độ: Ham học hỏi, cẩn thận, sôi nổi.

II. CHUẨN BỊ

Giáo viên:

  • Giáo án, SGK, Bài tập thực hành
  • Phòng máy tính để học sinh thực hành, máy chiếu.

Học sinh: SGK, vở ghi, kiến thức về định dạng văn bản.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

Câu hỏi 1: Em hãy nêu thao tác lựa chọn đoạn văn bản?

Câu hỏi 2: Em hãy nêu thao tác di chuyển văn bản và sao chép văn bản?

3. Bài mới:

Nội dung hướng dẫn

Hoạt động của GV và HS

A. HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU:

- GV: Thông báo nội dung TH:

- Nhắc lại lý thuyết, làm mẫu.

- HS: Quan sát phông chiếu.

I. Giáo viên ra bài tập cho học sinh: bài tập 1 tr48

II. Hướng dẫn làm bài thực hành

1. Các thao tác biên tập văn bản:

- Lựa chọn đoạn văn bản

- Sao chép văn bản:

- Di chuyển văn bản:

2. Định dạng văn bản

- Định dạng kiểu danh sách

- Tạo khung và màu nền cho văn bản

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

1. Các thao tác biên tập văn bản

- Lựa chọn đoạn văn bản

- Sao chép văn bản:

- Di chuyển văn bản:

GV: Quan sát, uốn nắn học sinh TH.

HS: Luyện tập.

2. Định dạng văn bản

- Định dạng kiểu danh sách

- Tạo khung và màu nền cho văn bản

Đánh giá bài viết
1 182
Sắp xếp theo

    Giáo án Tin học lớp 10

    Xem thêm