Giáo án môn Tin học lớp 10 bài 47

Giáo án môn Tin học 10

Giáo án môn Tin học lớp 10 bài 47: Bài tập và thực hành - Chèn đối tượng và vẽ hình vào văn bản được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 10 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 10 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về chèn các đối tượng đặc biệt vào văn bản

2. Kĩ năng:

  • Sử dụng thanh cụng cụ Drawing
  • Thực hiện được các bước chọn chèn công thức toán học vào văn bản:
  • Thực hiện được các bước chọn chèn ảnh vào văn bản:
  • Thực hiện được các bước chọn chèn WordArt vào văn bản:
  • Thực hiện được các bước chèn Ký tự đặc biệt

3. Thái độ: Chú ý nghe giảng, nghiên cứu và làm việc khoa học

II. CHUẨN BỊ

GV: Giáo án, phòng máy tính để học sinh thực hành, bài tập thực hành.

HS: Vở ghi, kiến thức về chèn đối tượng đặc biệt vào văn bản.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bi cũ: Kết hợp trong giờ thực hành

3. Bài mới

Nội dung hướng dẫn

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

A. Hướng dẫn ban đầu: 10’

- GV: Thông báo nội dung TH:

- Nhắc lại lý thuyết, làm mẫu.

- HS: Quan sát phông chiếu.

1. Sử dụng thanh công cụ Drawing:

a. Tạo đường thẳng:

b. Tạo đường thẳng có hình mũi tên:

c. Tạo các hình chữ nhật – Hình vuông.

d. Tạo hình tròn – Hình Elipse:

e. Các biểu tượng về màu sắc và các biểu tương thay đổi khác.

+ Sử dụng AutoShapes.

2. Đánh công thức toán học váo văn bản:

a. Đánh chỉ số trên – Chỉ số dưới.

b. Cách đánh công thức.

c. Chỉnh sửa lại công thức.

d. Di chuyển công thức.

e. Phóng to, thu nhỏ công thức.

f. Xóa công thức.

g. Chọn kí tự đặc biệt

B. Hướng dẫn thường xuyên:

1. Sử dụng thanh công cụ Drawing:

a. Tạo đường thẳng:

b. Tạo đường thẳng có hình mũi tên:

c. Tạo các hình chữ nhật – Hình vuông.

d. Tạo hình tròn – Hình Elipse:

e. Các biểu tương về màu sắc và các biểu tượng thay đổi khác.

+ Sử dụng AutoShapes.

GV: Quan sát, uốn nắn học sinh TH.

HS: Luyện tập.

2. Đánh công thức toán học vào văn bản:

a. Đánh chỉ số trên – Chỉ số dưới.

b. Cách đánh công thức.

c. Chỉnh sửa lại công thức.

d. Di chuyển công thức.

e. Phóng to, thu nhỏ công thức.

f. Xóa công thức.

g. Chèn kí tự đặc biệt

C. Hướng dẫn kết thúc:

- Tổng kết giờ thực hành.

- GV:

+ Thông báo kết quả thực hành

+ Nhận xét ưu khuyết điểm

Đánh giá bài viết
1 99
Sắp xếp theo

    Giáo án Tin học lớp 10

    Xem thêm