Giáo án môn Tin học lớp 10 bài 9

Giáo án môn Tin học 10

Giáo án môn Tin học lớp 10 bài 9: Bài tập và thực hành - Làm quen với hệ điều hành được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 10 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 10 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Biết các thao tác vào ra hệ thống
  • Biết các thao tác cơ bản giao tiếp với hệ điều hành windows: nhận biết các đối tượng trên màn hình nền, nhận biết các thành phần chính trên cửa sổ, thực hiện một số thao tác với các biểu tượng, bảng chọn: chọn, kích hoạt, đổi tên, di chuyển,...

2.Kĩ năng:

  • Thực hiện được các thao tác vào ra hệ thống
  • Thực hiện được giao tiếp với hệ điều hành windows: sử dụng nút Start, thực hiện thay đổi kích thước, di chuyển cửa sổ, thực hiện một số thao tác với các biểu tượng, bảng chọn: chọn, kích hoạt, đổi tên, di chuyển,...

3. Thái độ: Ham học hỏi, cẩn thận, sôi nổi.

II. CHUẨN BỊ

  • Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy tính, máy chiếu.
  • Học sinh: Vở ghi, SGK.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ: (Kết hợp trong giờ thực hành)

3. Bài mới:

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

A. HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU:

- GV: Thông báo nội dung TH:

- Nhắc lại lý thuyết, làm mẫu.

- HS: Quan sát phông chiếu.

2. Giao tiếp với Hệ điều hành

a. Màn hình nền (Desktop)

Quan sát nhận dạng các đối tượng trên màn hình nền

- Các biểu tượng

- Bảng chọn Start

- Thanh công việc Taskbar.

b. Cửa sổ

Nhận biết một số thành phần chính: Thanh tiêu đề, thanh bảng chọn, thanh công cụ, thanh trạng thái, thanh cuộn, nút điều khiển,..

- Thay đổi kích thước cửa sổ: Cách 1: dùng các nút điều khiển

Cách 2: dùng chuột

- Di chuyển cửa sổ: đưa con trỏ chuột lên thanh tiêu đề và kéo thả đến vị trí mong muốn

c. Biểu tượng:

Một số thao tác với biểu tượng:

- Chọn biểu tượng

- Kích hoạt biểu tượng

- Thay đổi tên

- Di chuyển

- Xóa

d. Bảng chọn

Làm quen với một số bảng chọn (menu) trong cửa sổ thư mục:

- File: Chứa các lệnh như tạo mới (thư mục), mở, đổi tên,.,.

- Edit: chứa các lệnh soạn thảo như sao chép, cắt, dán

- Quan sát nhận dạng các nhóm phím:

- View: Chọn cách hiển thị các biểu tượng trong cửa sổ.

B. HƯỠNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

1. Thực hiện thay đổi kích thước cửa sổ bằng 2 cách:

- Cách 1: Dùng các nút điều khiển cửa sổ.

- Cách 2: Dùng chuột.

Học sinh làm bài thực hành

Giáo viên quan sát, theo dõi, uốn nắn học sinh, Hướng dẫn học sinh yếu kém thực hành

2. Thực hiện một số thao tác với biểu tượng:

- Chọn biểu tượng

- Kích hoạt biểu tượng

- Thay đổi tên

- Di chuyển

- Xóa ,.,

Đánh giá bài viết
1 1.237
Sắp xếp theo

    Giáo án Tin học lớp 10

    Xem thêm