Giáo án môn Tin học lớp 10 bài 23

Giáo án môn Tin học 10

Giáo án môn Tin học lớp 10 bài 23: Bài tập và thực hành - Làm quen với Microsoft Word được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 10 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 10 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Ôn lại các thao tác lựa chọn văn bản và di chuyển con trỏ văn bản
  • Ôn lại các thao tác biên tập văn bản như: sao chép, di chuyển, xóa và khôi phục văn bản .

2. Kĩ năng:

  • Thực hiện được các thao tác lựa chọn văn bản và di chuyển con trỏ văn bản
  • Thực hiện được các thao tác biên tập văn bản như: sao chép, di chuyển, xóa và khôi phục văn bản

3. Thái độ: Ham học hỏi, cẩn thận, sôi nổi.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Giáo án, phòng máy tính, máy chiếu, SGK

2. Học viên: SGK, Vở ghi, chuẩn bị kiến thức để thực hành.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số:

2. Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong giờ thực hành)

3. Bài mới

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

A. HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU:

V. Di chuyển con trỏ văn bản

1. Di chuyển bằng bàn phím

2. Di chuyển bằng chuột

VI. Các thao tác lựa chọn văn bản

VII. Các thao tác biên tập

1. Sao chép

2. Di chuyển

3. Xóa văn bản

4. Khôi phục văn bản

GV: Thông báo nội dung TH:

- Nhắc lại lý thuyết, làm mẫu.

- HS: Quan sát phông chiếu.

B. HƯNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

V. Di chuyển con trỏ văn bản:

1. Di chuyển bằng bàn phím:

2. Di chuyển bằng chuột:

VI. Lựa chọn văn bản

VII. Các thao tác biên tập

1. Sao chép

2. Di chuyển

3. Xóa văn bản

4. Khôi phục văn bản

GV:

- Giao nhiệm vụ, công việc theo mẫu.

- Quan sát, uốn nắn học sinh TH.

HS: Luyện tập.

Đánh giá bài viết
1 398
Sắp xếp theo

    Giáo án Tin học lớp 10

    Xem thêm