Hàm đếm số ngày, tháng, năm trong Excel 2007 2010 2013 2003

DATEIF - Hàm đếm số ngày, tháng, năm trong Excel 2007 2010 2013 2003

Excel là công cụ hỗ trợ không thể thiếu trong tính toán. Hàm đếm số ngày, số tháng, năm trong Office 2007 2010 2013 2003 – DATEIF là chức năng mà hầu hết người dùng không thể bỏ qua. Nó giúp bạn tính toán dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Tùy chỉnh vào ngay màn hình soạn thảo trên Office 2013

Cách gõ độ C, mét vuông, mét khối, bình phương, lũy thừa trong Word và Excel

Cách hủy lệnh in trong word, excel 2013, 2010, 2007, 2003

Cách lặp lại tiêu đề trong Excel 2007 2010 2013 khi in

Để tính khoảng cách, số ngày ta có thể sử dụng nhiều hàm khác nhau. Tuy nhiên để tính toán nhanh chóng và chính xác nhất thì DATEIF là lựa chọn hàng đầu. Việc tính toán này cũng là nhu cầu khá phổ biến, để phục vụ nhiều yêu cầu công việc khác nhau. Nếu tính toán thủ công kết hợp máy tính bỏ túi thì rất thời gian và dễ sai sót. Hãy cùng tìm hiểu về hàm DATEIF để biết thêm chi tiết.

HÀM ĐẾM SỐ NGÀY, THÁNG, NĂM TRONG EXCEL

Cách sử dụng hàm DATEIF trong Excel

Câu Lệnh Sử Dụng:

=DATEIF (ngày bắt đầu,ngày kết thúc)

Một số lựa chọn:

 • "d": Đếm số ngày
 • "m": Đếm số tháng, tuy nhiên chỉ lấy phần nguyên
 • "y": Đếm số năm giữa, cũng chỉ lấy phần nguyên
 • "yd": Trả về số ngày lẻ của năm khi trừ 2 khoảng thời gian
 • "ym": Trả về số tháng lẻ của năm khi trừ 2 khoảng thời gian
 • "md": Trả về số ngày lẻ của tháng
 • 3 lựa chọn dưới ít khi được sử dụng, chúng ta thường dùng d,m,y là chủ yếu

Ta xét ví dụ sau:

Cách sử dụng hàm dateif trong excel

Ta sẽ tính số ngày từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc, sử dụng công thức sau:
C3=DATEIF(A3;B3;"d")

Trong đó:

 • A3 là ngày bắt đầu
 • B3 là ngày kết thúc
 • "d": giá trị trả về là ngày.

Cách dùng hàm dateif trong excel

Tương tự ta sẽ tính tiếp số tháng như sau:

D3=DATEIF(A3;B3;"m")

Cách sử dụng hàm dateif trong excel

Và kết quả số năm là:

E3=DATEIF(A3;B3;"y")

Cách sử dụng hàm dateif trong excel

Nếu như giá trị ngày kết thúc là thời điểm hiện tại ta làm như sau:

Tại ô cell B6 không có ngày kết thúc, ta sẽ coi là tính đến thời điểm hiện tại và sử dụng công thức sau:

C6=DATEIF(A6;NOW();"d")

D6=DATEIF(A6;NOW();"m")

E6=DATEIF(A6;NOW();"y")

Cách sử dụng hàm dateif trong excel

Qua bài viết này, bạn đã có thêm kiến thức tính toán về hàm đếm số ngày, số tháng, năm trong Excel 2007 2010 2013 2003.

Công việc của bạn sẽ được hỗ trợ nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều khi sử dụng những hàm này để làm việc.

Đánh giá bài viết
1 2.101
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • MNT TCHC
  MNT TCHC Bài hướng dẫn chưa soát kỹ cho lắm.trong bảng hình thì là hàm DATE"DIF" còn ngoài hướng dẫn thì là DATE"IF". Thế thì chia sẽ làm sao mọi người biết hàm sai chổ nào
  Thích Phản hồi 04/01/21

Thủ thuật văn phòng

Xem thêm