Lý thuyết Địa lý lớp 7 bài 27

1 19

Lý thuyết Địa lý lớp 7 bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)

Lý thuyết Địa lý lớp 7 bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo) được VnDoc sưu tầm và đăng tải sẽ tóm tắt phần nội dung chính của bài học, giúp các em học sinh lớp 7 nắm vững lý thuyết của bài. Sau đây mời thầy cô và các em học sinh tham khảo chi tiết.

3. Khí hậu

Lý thuyết Địa lý lớp 7 bài 27

- Châu Phi là châu lục nóng.

- Khí hậu khô, hình thành những hoang mạc lớn: hoang mạc Xa-ha-ra có diện tích lớn nhất thế giới (8,6 triệu km2), hoang mạc Ca-la-ha-ri, Na-mip.

- Lượng mưa phân bố không đều: mưa nhiều ở trung Phi, khô hạn ở Bắc Phi và Nam Phi

4. Các đặc điểm khác của môi trường.

- Châu Phi có các môi trường : môi trường xích đạo ẩm, cận nhiệt đới ẩm , nhiệt đới, Địa Trung Hải và hoang mạc.

- Các môi trường của châu Phi nằm đối xứng nhau qua xích đạo.

Lý thuyết Địa lý lớp 7 bài 27

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Địa lí 7 bài 27. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Địa lý lớp 7, Giải bài tập Địa lí 7, Giải tập bản đồ Địa lí 7, Giải bài tập Địa Lí 7 ngắn nhất, Giải Vở BT Địa Lí 7, Tài liệu học tập lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 19
Lý thuyết Địa lí 7 Xem thêm