Trang Pham Địa Lý Lớp 7

Mật độ dân số là gì?

Tính mật độ dân số năm 2001 của các nước trong bảng trang 9 SGK Địa lý 7 và nêu nhận xét.

Tên nước

Diện tích (km2)

Dân số (triệu người)

Việt Nam

329314

78,7

Trung Quốc

9597000

1273,3

In – đô – nê – xi - a

1919000

206,1

2
2 Câu trả lời
 • Bắp
  Bắp

  - Mật độ dân số là số người trên đơn vị diện tích (có thể gồm hay không gồm các vùng canh tác hay các vùng có tiềm năng sản xuất). Thông thường nó có thể được tính cho một vùng, thành phố, quốc gia, một đơn vị lãnh thổ, hay toàn bộ thế giới.

  - Để tính mật độ dân số của ba nước trên ta áp dụng công thức: Mật độ = dân số: diện tích. Từ công thức trên ta có kết quả như sau:

  + Việt Nam = 78.700.000 người / 329.314 km2 = 239 người/km2.

  + Trung Quốc: = 1.273.300.000 người / 9597000 km2 = 133 người/km2

  + In-đô-nê-xi-a: 206.100.000 người / 1919000 km2 = 107 người/km2

  =>Từ kết quả trên ta thấy Việt Nam là nước có mật độ dân số cao nhất trong ba nước trên, tiếp đến là In – đô – nê –xi – a và cuối cùng là Trung Quốc.

  0 Trả lời 16:46 04/11
  • Captain
   Captain

   - Mật độ dân số là số dân trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ (đơn vị: người/km2).

   - Mật độ dân số các nước năm 2001:

   + Việt Nam: 238,9 người/km2.

   + Trung Quốc: 132,7 người/km2.

   + In-đô-nê-xi-a: 107,4 người/km2.

   - Nhận xét: Việt Nam có diện tích và dân số ít hơn Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a, nhưng lại có mật độ dân số cao hơn. Nguyên nhân: do đất chật, người đông.

   0 Trả lời 16:53 04/11
   Địa Lý
   Xem thêm