Nguyễn Linh An Địa Lý Lớp 10

Sự khác nhau giữa vỏ lục địa và vỏ đại dương

Quan sát hình 7.2 (SGK trang 26), cho biết sự khác nhau giữa vỏ lục địa và vỏ đại dương

5
5 Câu trả lời
 • Gấu Bắc Cực
  Gấu Bắc Cực
  Đặc điểmVỏ lục địaVỏ đại dương
  Phân bốỞ lục địa và một phần dưới mực nước biển.Ở các nền đại dương, dưới tầng nước biển.
  Độ dày trung bìnhBề dày trung bình: 35 – 40 km (miền núi cao đến 70 – 80 km).Bề dày trung bình là 5 – 10 km.
  Cấu tạocấu tạo gồm ba lớp đá: trầm tích, granit và badan.Cấu tạo gồm hai lớp đá: trầm tích và badan.
  Trả lời hay
  11 Trả lời 20/09/22
  • Captain
   Captain

   - Vỏ lục địa:

   + Phân bố ở lục địa và một phần dưới mực nước biển.

   + Bề dày trung bình: 35 - 40 km (ứ miền núi cao đến 70 - 80 km).

   + Cấu tạo gồm ba lớp đá: trầm tích, granit và badan.

   - Vỏ đại dương:

   + Phân bố ở các nền đại dương, dưới tầng nước biển.

   + Bề dày trung bình là 5 - 10 km.

   + Không có lớp đá granit.

   Trả lời hay
   9 Trả lời 09/08/21
   • Bi
    Bi

    Quan sát hình 7.2 ta thấy, vỏ lục địa và vỏ đại dương là hai lớp vỏ thuộc lớp vỏ trái đất. Tuy nhiên, chúng lại có sự khác nhau, đó là:

    Vỏ lục địa phân bố ở lục địa và một phần dưới mực nước biển; bề dày trung bình: 35 – 40 km (ở miền núi cao đến 70 – 80 km): cấu tạo gồm ba lớp đá: trầm tích, granit và badan.

    Vỏ đại dương phân bố ở các nền đại dương, dưới tầng nước biển; bề dày trung bình là 5 – 10 km; không có lớp đá granit.

    Trả lời hay
    4 Trả lời 09/08/21
    • Khang Anh
     Khang Anh

     Vỏ lục địa phân bố ở lục địa và một phần dưới mực nước biển; bề dày trung bình: 35 – 40 km (ứ miền núi cao đến 70 – 80 km): cấu tạo gồm ba lớp đá: trầm tích, granit và badan.

     Vỏ đại dương phân bố ở các nền đại dương, dưới tầng nước biển; bề dày trung bình là 5 – 10 km; không có lớp đá granit.

     0 Trả lời 09/08/21
     • Bơ

      - Vỏ lục địa phân bố ở phần nền lục địa và một phần chìm trong đại dương, có độ dày từ 35km đến 80km, cấu trúc bởi đá badan, granit và trầm tích.

      - Vỏ đại dương phân bố ở dưới đáy đại dương có độ dày từ 5km đến 10km, cấu trúc gồm đá badan và trầm tích.

      0 Trả lời 09/08/21

      Địa Lý

      Xem thêm