Bảo Ngọc Địa Lý Lớp 7

Nơi nào trên thế giới có mật độ dân số thấp?

Nơi nào trên thế giới có mật độ dân số thấp?

1
1 Câu trả lời
 • Mỡ
  Mỡ

  Các nơi có mật độ dân số thấp như Miền núi, vùng cực, hoang mạc và bán hoàng mạc

  0 Trả lời 08:24 03/11
  Địa Lý
  Xem thêm