Phân phối chương trình lớp 4 VNEN đầy đủ các môn

Phân phối chương trình lớp 4 VNEN đầy đủ các môn với đầy đủ các nội dung của các môn học từng tiết học cho 35 tuần trong 2 kì giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy. Đồng thời các em học sinh nắm được chương trình học để chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Nội dung chương trình học môn Toán lớp 4 VNEN

TUẦN

TIẾT

TÊN BÀI HƯỚNG DẪN HỌC

1

1

Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000

2

Bài 2: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) (tiết 1)

3

Bài 2: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) (tiết 2)

4

Bài 3: Biểu thức có chứa một chữ) (tiết 1)

5

Bài 3: Biểu thức có chứa một chữ) (tiết 2)

2

6

Bài 4: Các số có sáu chữ số (tiết 1)

7

Bài 4: Các số có sáu chữ số (tiết 2)

8

Bài 5: Triệu. Chục triệu. Trăm triệu

9

Bài 6: Hàng và lớp (tiết 1)

10

Bài 6: Hàng và lớp (tiết 2)

3

11

Bài 7: Luyện tập (tiết 1)

12

Bài 7: Luyện tập (tiết 2)

13

Bài 8: Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân (tiết 1)

14

Bài 8: Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân (tiết 2)

15

Bài 9: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên (tiết 1)

4

16

Bài 9: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên (tiết 2)

17

Bài 10: Yến, tạ, tấn

18

Bài 11: Bảng đơn vị đo khối lượng

19

Bài 12: Giây, thế kỷ (tiết 1)

20

Bài 12: Giây, thế kỷ (tiết 2)

5

21

Bài 13: Tìm số trung bình cộng (tiết 1)

22

Bài 13: Tìm số trung bình cộng (tiết 2)

23

Bài 14: Biểu đồ tranh

24

Bài 15: Biểu đồ cột (tiết 1)

25

Bài 15: Biểu đồ cột (tiết 2)

6

26

Bài 16: Em ôn lại những gì đã học (tiết 1)

27

Bài 16: Em ôn lại những gì đã học (tiết 2)

28

Bài 17: Phép cộng. Phép trừ (tiết 1)

29

Bài 17: Phép cộng. Phép trừ (tiết 2)

30

Bài 18: Luyện tập

7

31

Bài 19: Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng(tiết 1)

32

Bài 19: Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng (tiết 2)

33

Bài 20: Biểu thức có chứa ba chữ. Tính chất kết hợp của phép cộng (tiết 1)

34

Bài 20: Biểu thức có chứa ba chữ. Tính chất kết hợp của phép cộng(tiết 2)

35

Bài 21: Luyện tập

8

36

Bài 22: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (tiết 1)

37

Bài 22: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (tiết 2)

38

Bài 23: Em ôn lại những gì đã học (tiết 1)

39

Bài 23: Em ôn lại những gì đã học (tiết 2)

40

Bài 24: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

9

41

Bài 25: Hai đường thẳng vuông góc

42

Bài 26: Hai đường thẳng song song

43

Bài 27: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

44

Bài 28: Vẽ hai đường thẳng song song

45

Bài 29: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông

10

46

Bài 30: Luyện tập

47

Bài 31: Em đã học được những gì

48

Bài 32: Nhân với số có một chữ số (tiết 1)

49

Bài 32: Nhân với số có một chữ số (tiết 2)

50

Bài 33: Tính chất giao hoán của phép nhân. Nhân với 10, 100, 1000,.. .;

11

51

Chia cho 10, 100, 1000,… (tiết 1)

52

Bài 33: Tính chất giao hoán của phép nhân. Nhân với 10, 100, 1000,...; Chia cho 10, 100, 1000,… (tiết 2)

53

Bài 34: Tính chất kết hợp của phép nhân. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0. (tiết 1)

54

Bài 34: Tính chất kết hợp của phép nhân. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0. (tiết 2)

55

Bài 35: Đề - xi - mét vuông

12

56

Bài 36: Mét vuông

57

Bài 37: Nhân một số với một tổng. Nhân một số với một hiệu. (tiết 1)

58

Bài 37: Nhân một số với một tổng. Nhân một số với một hiệu. (tiết 2)

59

Bài 38: Em ôn tập nhân một số với một tổng (hiệu).

60

Bài 39: Nhân với số có hai chữ số (tiết 1)

13

61

Bài 39: Nhân với số có hai chữ số (tiết 2)

62

Bài 40: Giới thiệu nhẩm số có hai chữ số với 11

63

Bài 41: Nhân với số có ba chữ số (tiết 1)

64

Bài 41: Nhân với số có ba chữ số (tiết 2)

65

Bài 42: Em ôn lại những gì đã học (tiết 1)

14

66

Bài 42: Em ôn lại những gì đã học (tiết 2)

67

Bài 43: Chia một tổng cho một số

68

Bài 44: Chia cho số có một chữ số (tiết 1)

69

Bài 44: Chia cho số có một chữ số (tiết 2)

70

Bài 45: Chia một số cho một tích.Chia một tích cho một số. (tiết 1)

15

71

Bài 45: Chia một số cho một tích.Chia một tích cho một số. (tiết 2)

72

Bài 46: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

73

Bài 47: Chia cho số có hai chữ số

74

Bài 48: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

75

Bài 49: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (tiết 1)

16

76

Bài 49: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (tiết 2)

77

Bài 50: Thương có chữ số 0 (tiết 1)

78

Bài 50: Thương có chữ số 0 (tiết 2)

79

Bài 51: Chia cho số có 3 chữ số

80

Bài 52: Luyện tập

17

81

Bài 53: Em ôn lại những gì đã học (tiết 1)

82

Bài 53: Em ôn lại những gì đã học (tiết 2)

83

Bài 54: Dấu hiệu chia hết cho 2. Dấu hiệu chia hết cho 5 (tiết 1)

84

Bài 54: Dấu hiệu chia hết cho 2. Dấu hiệu chia hết cho 5 (tiết 2)

85

Bài 55: Luyện tập

18

86

Bài 56: Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3 (tiết 1)

87

Bài 56: Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3 (tiết 2)

88

Bài 57: Luyện tập chung (tiết 1)

89

Bài 57: Luyện tập chung (tiết 2)

90

Bài 58: Em đã học được những gì

19

91

Bài 59: Ki-lô-mét vuông (tiết 1)

92

Bài 59: Ki-lô-mét vuông (tiết 2)

93

Bài 60: Hình bình hành

94

Bài 61: Diện tích hình bình hành (tiết 1)

95

Bài 61: Diện tích hình bình hành (tiết 2)

20

96

Bài 62: Phân số

97

Bài 63: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiết 1)

98

Bài 63: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiết 2)

99

Bài 64: Luyện tập

100

Bài 65: Phân số bằng nhau (tiết 1)

21

101

Bài 65: Phân số bằng nhau (tiết 2)

102

Bài 66: Rút gọn phân số (tiết 1)

103

Bài 66: Rút gọn phân số (tiết 2)

104

Bài 67: Qui đồng mẫu số các phân số (tiết 1)

105

Bài 67: Qui đồng mẫu số các phân số (tiết 2)

22

106

Bài 68: Luyện tập

107

Bài 69: So sánh hai phân số cùng mẫu số (tiết 1)

108

Bài 69: So sánh hai phân số cùng mẫu số (tiết 2)

109

Bài 70: So sánh hai phân số khác mẫu số (tiết 1)

110

Bài 70: So sánh hai phân số khác mẫu số (tiết 2)

23

111

Bài 71: Em đã học được những gì (tiết 1)

112

Bài 71: Em đã học được những gì (tiết 2)

113

Bài 72: Phép cộng phân số

114

Bài 73: Phép cộng phân số ( tiếp theo) (tiết 1)

115

Bài 73: Phép cộng phân số ( tiếp theo) (tiết 2)

24

116

Bài 74: Phép trừ phân số

117

Bài 75: Phép trừ phân số ( tiếp theo) (tiết 1)

118

Bài 75: Phép trừ phân số ( tiếp theo) (tiết 2)

119

Bài 76: Em đã học được những gì (tiết 1)

120

Bài 76: Em đã học được những gì (tiết 2)

25

121

Bài 77: Phép nhân phân số (tiết 1)

122

Bài 77: Phép nhân phân số (tiết 2)

123

Bài 78: Luyện tập

124

Bài 79: Tìm phân số của một số (tiết 1)

125

Bài 79: Tìm phân số của một số (tiết 2)

26

126

Bài 80: Phép chia phân số (tiết 1)

127

Bài 80: Phép chia phân số (tiết 2)

128

Bài 81: Luyện tập

129

Bài 82: Luyện tập chung (tiết 1)

130

Bài 82: Luyện tập chung (tiết 2)

27

131

Bài 83: Luyện tập chung

132

Bài 84: Em đã học được những gì

133

Bài 85: Hình thoi

134

Bài 86: Diện tích hình thoi (tiết 1)

135

Bài 86: Diện tích hình thoi (tiết 2)

28

136

Bài 87: Em ôn lại những gì đã học (tiết 1)

137

Bài 87: Em ôn lại những gì đã học (tiết 2)

138

Bài 88: Giới thiệu về tỉ số

139

Bài 89: Tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó (tiết 1)

140

Bài 89: Tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó (tiết 1)

29

141

Bài 90: Luyện tập

142

Bài 91: Luyện tập chung

143

Bài 92: Tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó (tiết 1)

144

Bài 92: Tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó (tiết 2)

145

Bài 93: Luyện tập (tiết 1)

30

146

Bài 93: Luyện tập (tiết 2)

147

Bài 94: Luyện tập chung (tiết 1)

148

Bài 94: Luyện tập chung (tiết 2)

149

Bài 95: Tỉ lệ bản đồ

150

Bài 96: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiết 1)

31

151

Bài 96: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiết 2

152

Bài 97: Thực hành (tiết 1)

153

Bài 97: Thực hành (tiết 2)

154

Bài 98: Ôn tập về số tự nhiên (tiết 1)

155

Bài 98: Ôn tập về số tự nhiên (tiết 2)

32

156

Bài 98: Ôn tập về số tự nhiên (tiết 3)

157

Bài 99: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiết 1)

158

Bài 99: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiết 2)

159

Bài 99: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiết 3)

160

Bài 100: Ôn tập về biểu đồ

33

161

Bài 101: Ôn tập về phân số

162

Bài 102: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiết 1)

163

Bài 102: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiết 2)

164

Bài 103: Ôn tập về phép tính với các phân số (tiếp theo) (tiết 1)

165

Bài 103: Ôn tập về phép tính với các phân số (tiếp theo) (tiết 2)

34

166

Bài 104: Ôn tập về đại lượng

167

Bài 105: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) (tiết 1)

168

Bài 105: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) (tiết 2)

169

Bài 106: Ôn tập về hình học (tiết 1)

170

Bài 106: Ôn tập về hình học (tiết 2)

35

171

Bài 107: Ôn tập về tìm số trung bình cộng

172

Bài 108: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

173

Bài 109: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỷ số của hai số đó.

174

Bài 110: Em ôn lại những điều đã học (tiết 1)

175

Bài 110: Em ôn lại những điều đã học (tiết 2)

>> Chi tiết: Phân phối chương trình lớp 4 VNEN môn Toán 

Nội dung chương trình học môn Tiếng Việt lớp 4 VNEN

Tiết

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 4

BÀI

TUẦN

1

Thương người như thể thương thân (tiết 1)

1A

1

2

Thương người như thể thương thân (tiết 2)

1A

3

Thương người như thể thương thân (tiết 3)

1A

4

Thương người, người thương (Tiết 1)

1B

5

Thương người, người thương (Tiết 2)

1B

6

Thương người, người thương (Tiết 3)

1B

7

Làm người nhân ái (Tiết 1)

1C

8

Làm người nhân ái (Tiết 2)

1C

9

Bênh vực kẻ yếu (tiết 1)

2A

2

10

Bênh vực kẻ yếu (tiết 2)

2A

11

Bênh vực kẻ yếu (tiết 3)

2A

12

Cha ông nhân hậu tuyệt vời (Tiết 1)

2B

13

Cha ông nhân hậu tuyệt vời (Tiết 2)

2B

14

Cha ông nhân hậu tuyệt vời (Tiết 3)

2B

15

Đáng yêu hay đáng ghét (Tiết 1)

2C

16

Đáng yêu hay đáng ghét (Tiết 2)

2C

17

Thông cảm và chia sẻ (tiết 1)

3A

3

18

Thông cảm và chia sẻ (tiết 2)

3A

19

Thông cảm và chia sẻ (tiết 3)

3A

20

Cho và nhận (Tiết 1)

3B

21

Cho và nhận (Tiết 2)

3B

22

Cho và nhận (Tiết 3)

3B

23

Nhân hậu – Đoàn kết(Tiết 1)

3C

24

Nhân hậu – Đoàn kết(Tiết 2)

3C

25

Làm người chính trực (tiết 1)

4A

4

26

Làm người chính trực (tiết 2)

4A

27

Làm người chính trực (tiết 3)

4A

28

Con người Việt Nam (Tiết 1)

4B

29

Con người Việt Nam (Tiết 2)

4B

30

Con người Việt Nam (Tiết 3)

4B

31

Người con hiếu thảo(Tiết 1)

4C

32

Người con hiếu thảo(Tiết 2)

4C

33

Làm người trung thực, dũng cảm (tiết 1)

5A

5

34

Làm người trung thực, dũng cảm (tiết 2)

5A

35

Làm người trung thực, dũng cảm (tiết 3)

5A

36

Đừng vội tin những lời ngọt ngào (tiết 1)

5B

37

Đừng vội tin những lời ngọt ngào (tiết 2)

5B

38

Đừng vội tin những lời ngọt ngào (tiết 3)

5B

39

Ở hiền gặp lành (tiết 1)

5C

40

Ở hiền gặp lành (tiết 2)

5C

41

Dũng cảm nhận lỗi (tiết 1)

6A

6

42

Dũng cảm nhận lỗi (tiết 2)

6A

43

Dũng cảm nhận lỗi (tiết 3)

6A

44

Không nên nói dối (tiết 1)

6B

45

Không nên nói dối(tiết 2)

6B

46

Không nên nói dối(tiết 3)

6B

47

Trung thực – tự trọng (tiết 1)

6C

48

Trung thực – tự trọng (tiết 2)

6C

49

Ước mơ của anh chiến sĩ (tiết 1)

7A

7

50

Ước mơ của anh chiến sĩ (tiết 2)

7A

51

Ước mơ của anh chiến sĩ (tiết 3)

7A

52

Thế giới ước mơ(tiết 1)

7B

53

Thế giới ước mơ(tiết 2)

7B

54

Thế giới ước mơ(tiết 3)

7B

55

Bạn mơ ước điều gì ? (tiết 1)

7C

56

Bạn mơ ước điều gì ? (tiết 2)

7C

57

Bạn sẽ làm gì nếu có phép lạ ? (tiết 1)

8A

8

58

Bạn sẽ làm gì nếu có phép lạ ? (tiết 2)

8A

59

Bạn sẽ làm gì nếu có phép lạ ? (tiết 3)

8A

60

Ước mơ giản dị

8B

61

Ước mơ giản dị(tiết 2)

8B

62

Ước mơ giản dị(tiết 3)

8B

63

Thời gian, không gian (tiết 1)

8C

64

Thời gian, không gian (tiết 2)

8C

65

Những điều em mơ ước (tiết 1)

9A

9

66

Những điều em mơ ước (tiết 2)

9A

67

Những điều em mơ ước (tiết 3)

9A

68

Hãy biết ước mơ(tiết 1)

9B

69

Hãy biết ước mơ(tiết 2)

9B

70

Hãy biết ước mơ(tiết 3)

9B

71

Nói lên mong muốn của mình (tiết 1)

9C

72

Nói lên mong muốn của mình (tiết 2)

9C

73

Ôn tập1 (tiết 1)

10A

10

74

Ôn tập1 (tiết 2)

10A

75

Ôn tập1 (tiết 3)

10A

76

Ôn tập 2 (tiết 1)

10B

77

Ôn tập 2 (tiết 2)

10B

78

Ôn tập 2 (tiết 1)

10B

79

Ôn tập 3 (tiết 2)

10C

80

Ôn tập 3 (tiết 3)

10C

81

Có Chí thì nên (tiết 1)

11A

11

82

Có Chí thì nên (tiết 2)

11A

83

Có Chí thì nên (tiết 3)

11A

84

Bền gan vững chí (Tiết 1)

11B

85

Bền gan vững chí (Tiết 2)

11B

86

Bền gan vững chí (Tiết 3)

11B

87

Cần cù, siêng năng (Tiết 1)

11C

88

Cần cù, siêng năng (Tiết 2)

11C

89

Những con người giàu nghị lực (tiết 1)

12A

12

90

Những con người giàu nghị lực (tiết 2)

12A

91

Những con người giàu nghị lực (tiết 3)

12A

92

Khổ luyện thành tài (Tiết 1)

12B

93

Khổ luyện thành tài (Tiết 2)

12B

94

Khổ luyện thành tài (Tiết 3)

12B

95

Những vẻ đẹp đi cùng năm tháng (Tiết 1)

12C

96

Những vẻ đẹp đi cùng năm tháng (Tiết 2)

12C

97

Vượt lên thử thách (tiết 1)

13A

13

98

Vượt lên thử thách (tiết 2)

13A

99

Vượt lên thử thách (tiết 3)

13A

100

Kiên trì và nhẫn nại (Tiết 1)

13B

101

Kiên trì và nhẫn nại (Tiết 2)

13B

102

Kiên trì và nhẫn nại (Tiết 3)

13B

103

Mỗi câu chuyên nói với chúng ta điều gì? (Tiết 1)

13C

104

Mỗi câu chuyên nói với chúng ta điều gì? (Tiết 2)

13C

105

Món quà tuổi thơ (tiết 1)

14A

14

106

Món quà tuổi thơ (tiết 2)

14A

107

Món quà tuổi thơ (tiết 3)

14A

108

Búp bê của ai ? (Tiết 1)

14B

109

Búp bê của ai ? (Tiết 2)

14B

110

Búp bê của ai ? (Tiết 3)

14B

111

Đồ vật quanh em (Tiết 1)

14C

112

Đồ vật quanh em (Tiết 2)

14C

113

Cánh diều tuổi thơ (tiết 1)

15A

15

114

Cánh diều tuổi thơ (tiết 2)

15A

115

Cánh diều tuổi thơ (tiết 3)

15A

116

Con tìm về với mẹ (tiết 1)

15B

117

Con tìm về với mẹ (tiết 2)

15B

118

Con tìm về với mẹ (tiết 3)

15B

119

Quan sát đồ vật (tiết 1)

15C

120

Quan sát đồ vật (tiết 2)

15C

121

Trò chơi (tiết 1)

16A

16

122

Trò chơi (tiết 2)

16A

123

Trò chơi (tiết 3)

16A

124

Trò chơi, lễ hội ở quê hương (tiết 1)

16B

125

Trò chơi, lễ hội ở quê hương (tiết 2)

16B

126

Trò chơi, lễ hội ở quê hương (tiết 3)

16B

127

Đồ chơi của em (tiết 1)

16C

128

Đồ chơi của em (tiết 2)

16C

129

Rất nhiều mặt trăng (tiết 1)

17A

17

130

Rất nhiều mặt trăng (tiết 2)

17A

131

Rất nhiều mặt trăng (tiết 3)

17A

132

Một phát minh nho nhỏ (tiết 1)

17B

133

Một phát minh nho nhỏ (tiết 2)

17B

134

Một phát minh nho nhỏ (tiết 3)

17B

135

Ai làm gì ? (tiết 1)

17C

136

Ai làm gì ? (tiết 2)

17C

137

Ôn tập 1 (tiết 1)

18A

18

138

Ôn tập 1 (tiết 2)

18A

139

Ôn tập 1 (tiết 3)

18A

140

Ôn tập 2 (tiết 1)

18B

141

Ôn tập 2 (tiết 2)

18B

142

Ôn tập 2 (tiết 3)

18B

143

Ôn tập 3 (tiết 1)

18C

144

Ôn tập 3 (tiết 2)

18C

145

Sức mạnh của con người (tiết 1)

19A

19

146

Sức mạnh của con người (tiết 2)

19A

147

Sức mạnh của con người (tiết 3)

19A

148

Cổ tích về loài người (tiết 1)

19B

149

Cổ tích về loài người (tiết 2)

19B

150

Cổ tích về loài người (tiết 3)

19B

151

Tài năng của con người (tiết1)

19C

152

Tài năng của con người (tiết 2)

19C

153

Chuyện về những người tài giỏi (tiết 1)

20A

20

154

Chuyện về những người tài giỏi (tiết 2)

20A

155

Chuyện về những người tài giỏi (tiết 3)

20A

156

Niềm tự hào Việt Nam (tiết 1)

20B

157

Niềm tự hào Việt Nam (tiết 2)

20B

158

Niềm tự hào Việt Nam (tiết 3)

20B

159

Giới thiệu quê hương (tiết 1)

20C

160

Giới thiệu quê hương (tiết 2)

20C

161

Những công dân ưu tú (tiết 1)

21A

21

162

Những công dân ưu tú (tiết 2)

21A

163

Những công dân ưu tú (tiết 3)

21A

164

Đất nước đổi thay (tiết 1)

21B

165

Đất nước đổi thay (tiết 2)

21B

166

Đất nước đổi thay (tiết 3)

21B

167

Từ ngữ về sức khỏe (tiết 1)

21C

168

Từ ngữ về sức khỏe (tiết 2)

21C

169

Hương vị hấp dẫn (tiết 1)

22A

22

170

Hương vị hấp dẫn (tiết 2)

22A

171

Hương vị hấp dẫn (tiết 3)

22A

172

Thế giới sắc màu (tiết 1)

22B

173

Thế giới sắc màu (tiết 2)

22B

174

Thế giới sắc màu (tiết 3)

22B

175

Từ ngữ về cái đẹp (tiết 1)

22C

176

Từ ngữ về cái đẹp (tiết 2)

22C

177

Thế giới hoa và quả (tiết 1)

23A

23

178

Thế giới hoa và quả (tiết 2)

23A

179

Thế giới hoa và quả (tiết 3)

23A

180

Những trái tim yêu thương (tiết 1)

23B

181

Những trái tim yêu thương (tiết 2)

23B

182

Những trái tim yêu thương (tiết 3)

23B

183

Vẻ đẹp tâm hồn (tiết 1)

23C

184

Vẻ đẹp tâm hồn (tiết 2)

23C

185

Sức sáng tạo kì diệu (tiết 1)

24A

24

186

Sức sáng tạo kì diệu (tiết 2)

24A

187

Sức sáng tạo kì diệu (tiết 3)

24A

188

Vẻ đẹp của lao động (tiết 1)

24B

189

Vẻ đẹp của lao động (tiết 2)

24B

190

Vẻ đẹp của lao động (tiết 3)

24B

191

Làm đẹp cuộc sống (tiết 1)

24C

192

Làm đẹp cuộc sống (tiết 2)

24C

193

Bảo vệ lẽ phải (tiết 1)

25A

25

194

Bảo vệ lẽ phải (tiết 2)

25A

195

Bảo vệ lẽ phải (tiết 3)

25A

196

Trong đạn bom vẫn yêu đời (tiết 1)

25B

197

Trong đạn bom vẫn yêu đời (tiết 2)

25B

198

Ôn bài 25B

25B

199

Từ ngữ về lòng dũng cảm (tiết 1)

25C

200

Từ ngữ về lòng dũng cảm (tiết 2)

25C

201

Dũng cảm chống thiên tai (tiết 1)

26A

26

202

Dũng cảm chống thiên tai (tiết 2)

26A

203

Dũng cảm chống thiên tai (tiết 3)

26A

204

Thiếu nhi dũng cảm (tiết 1)

26B

205

Thiếu nhi dũng cảm (tiết 2)

26B

206

Thiếu nhi dũng cảm (tiết 3)

26B

207

Gan vàng dạ sắt (tiết 1)

26C

208

Gan vàng dạ sắt (tiết 2)

26C

209

Bảo vệ chân lí (tiết 1)

27A

27

210

Bảo vệ chân lí (tiết 2)

27A

211

Bảo vệ chân lí (tiết 3)

27A

212

Sức mạnh của tình mẫu tử (tiết 1)

27B

213

Sức mạnh của tình mẫu tử (tiết 2)

27B

214

Sức mạnh của tình mẫu tử (tiết 3)

27B

215

Nói điều em mong muốn (tiết 1)

27C

216

Nói điều em mong muốn (tiết 2)

27C

217

Ôn tập 1 (tiết 1)

28A

28

218

Ôn tập 1 (tiết 2)

28A

219

Ôn tập 1 (tiết 3)

28A

220

Ôn tập 2 (tiết 1)

28B

221

Ôn tập 2 (tiết 2)

28B

222

Ôn tập 3 (tiết 1)

28B

223

Ôn tập 3 (tiết 2)

28C

224

Ôn tập 3 (tiết 3)

28C

225

Quà tặng của thiên nhiên (tiết 1)

29A

29

226

Quà tặng của thiên nhiên (tiết 2)

29A

227

Quà tặng của thiên nhiên (tiết 3)

29A

228

Có nơi nào sáng hơn đất nước em? (tiết 1)

29B

229

Có nơi nào sáng hơn đất nước em? (tiết 2)

29B

230

Trái đất có gì lạ? (tiết 1)

29B

231

Trái đất có gì lạ? (tiết 2)

29C

232

Trái đất có gì lạ? (tiết 3)

29C

233

Vòng quanh trái đất (tiết 1)

30A

30

234

Vòng quanh trái đất (tiết 2)

30A

235

Vòng quanh trái đất (tiết 3)

30A

236

Dòng sông mặt áo (tiết 1)

30B

237

Dòng sông mặt áo (tiết 2)

30B

238

Nói về cảm xúc em (tiết 1)

30B

239

Nói về cảm xúc em (tiết 2)

30C

240

Nói về cảm xúc em (tiết 3)

30C

241

Vẻ đẹp Ăng-co Vát (tiết 1)

31A

31

242

Vẻ đẹp Ăng-co Vát (tiết 2)

31A

243

Vẻ đẹp Ăng-co Vát (tiết 3)

31A

244

Vẻ đẹp làng quê (tiết 1)

31B

245

Vẻ đẹp làng quê (tiết 2)

31B

246

Em thích con vật nào? (tiết 1)

31B

247

Em thích con vật nào? (tiết 2)

31C

248

Em thích con vật nào? (tiết 3)

31C

249

Cuộc sống mến yêu (tiết 1)

32A

32

250

Cuộc sống mến yêu (tiết 2)

32A

251

Cuộc sống mến yêu (tiết 3)

32A

252

Khát vọng sống (tiết 1)

32B

253

Khát vọng sống (tiết 2)

32B

254

Nghệ sĩ múa của rừng xanh (tiết 1)

32B

255

Nghệ sĩ múa của rừng xanh (tiết 2)

32C

256

Nghệ sĩ múa của rừng xanh (tiết 3)

32C

257

Lạc quan, yêu đời (tiết 1)

33A

33

258

Lạc quan, yêu đời (tiết 2)

33A

259

Lạc quan, yêu đời (tiết 3)

33A

260

Ai là người lạc quan, yêu đời? (tiết 1)

33B

261

Ai là người lạc quan, yêu đời? (tiết 2)

33B

262

Các con vật quanh ta (tiết 1)

33B

263

Các con vật quanh ta (tiết 2)

33C

264

Các con vật quanh ta (tiết 3)

33C

265

Tiếng cười là liều thuốc bổ (tiết 1)

34A

34

266

Tiếng cười là liều thuốc bổ (tiết 2)

34A

267

Tiếng cười là liều thuốc bổ (tiết 3)

34A

268

Ai là người vui tính? (tiết 1)

34B

269

Ai là người vui tính? (tiết 2)

34B

270

Bạn thích đọc báo nào? (tiết 1)

34B

271

Bạn thích đọc báo nào? (tiết 2)

34C

272

Bạn thích đọc báo nào? (tiết 3)

34C

273

Ôn tập 1 (tiết 1)

35A

35

274

Ôn tập 1 (tiết 2)

35A

275

Ôn tập 1 (tiết 3)

35A

276

Ôn tập 2 (tiết 1)

35B

277

Ôn tập 2 (tiết 2)

35B

278

Ôn tập 3 (tiết 1)

35B

279

Ôn tập 3 (tiết 2)

35C

280

Ôn tập 3 (tiết 3)

35C

>> Chi tiết: Phân phối chương trình lớp 4 VNEN môn Tiếng Việt

Nội dung chương trình học môn Khoa học lớp 4 VNEN

>> Chi tiết: Phân phối chương trình lớp 4 VNEN môn Khoa học 

Nội dung chương trình học môn Địa lý lớp 4 VNEN

>> Chi tiết: Phân phối chương trình lớp 4 VNEN môn Địa lý

Nội dung chương trình học môn Đạo đức lớp 4 VNEN

>> Chi tiết: Phân phối chương trình lớp 4 VNEN môn Đạo đức

Nội dung chương trình học môn Kĩ thuật lớp 4 VNEN

>> Chi tiết: Phân phối chương trình lớp 4 VNEN môn Kĩ thuật

Nội dung chương trình học môn Âm nhạc VNEN

>> Chi tiết: Phân phối chương trình lớp 4 VNEN môn Âm nhạc 

Nội dung chương trình học môn Mĩ thuật lớp 4 VNEN

>> Chi tiết: Phân phối chương trình lớp 4 VNEN môn Mĩ thuật 

Trên đây là toàn bộ Kế hoạch dạy học lớp 4 VNEN các môn học cho các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt hiệu quả cao. Thúc đẩy và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Đánh giá bài viết
1 8.821
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử lớp 4

Xem thêm