Phiếu bài tập tiếng Anh lớp 4 tuần 3 Online

Bài tập tiếng Anh lớp 4 tuần 3 Online

Phiếu bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp 4 tuần 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ Phiếu bài tập tiếng Anh lớp 4 theo tuần năm 2022 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh 4 hiệu quả.

 • Complete the sentence with What; Where; Who; How.
 • 1. _____ is your name? - My name is Linda.
 • 2. _____ is that? - That is my cousin.
 • 3. _____ old are you? - I am nine years old.
 • 4. ______ are you from? - I am from Viet Nam.
 • 5. ________ nationality are you? - I am Vietnamese.
 • Read and choose True or False.

  Dear pen friend,

  My name is An Chi. I am Vietnamese. I am nine years old. I am from Hanoi. Hanoi is a big city in Vietnam. It is in the north Vietnam. It is sunny and windy today. I like to go swimming in the afternoon.

  Write to me soon.

  Best wishes,

  VnDoc

 • 1. Her name is An Chi.
 • 2. She is 10 years old.
 • 3. She is from Hanoi, Vietnam.
 • 4. Hanoi is in the north Vietnam.
 • 5. She hates swimming.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay
Kết quả

Bài làm của bạn thật ấn tượng! Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu. Hãy thử sức mình với một phiên bản khó hơn của bài học này xem.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 3

Kết quả

Có vẻ như bài kiểm tra này hơi quá sức so với một “tân thủ” như bạn nhỉ. Đừng lo quá, hãy thử sức với Bài kiểm tra kiến thức cơ bản tại đây để rèn luyện lại. Sau đó, trở lại đây và thách đấu với bài kiểm tra nâng cao này lần nữa nhé!

Bài tập tiếng Anh lớp 4 unit 2 Online

Kết quả

Bạn đã làm sai một số câu hỏi. Vậy là bạn vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc phần lý thuyết của bài học này. Hãy lên núi tu luyện lại kiến thức tại đây rồi trở lại chinh phục bài kiểm tra nhé!

Học Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan

Kiểm tra kết quả Xem đáp án Làm lại
Đánh giá bài viết
3 444
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm