Họa sĩ vẽ Tranh Trần Nguyễn Tường Phi Sinh họcKhoa Học Tự Nhiên lớp 7

Sự trao đổi khí ở thực vật diễn ra trong quá trình:

A. Hô hấp

B. Quang hợp

C. Quang hợp và hô hấp

D. Hấp thụ kháng, quang hợp và hô hấp

3
3 Câu trả lời
 • hổ báo cáo chồn
  hổ báo cáo chồn

  Đáp án đúng là:

  C. Quang hợp và hô hấp

  0 Trả lời 11:06 25/05
  • Heo Ú
   Heo Ú

   Trao đổi khí ở thực vật diễn ra thông qua quá trình quang hợp và hô hấp. Trong quá trình quang hợp, thực vật lấy khí carbon dioxide và thải ra khí oxygen. Trong quá trình hô hấp, thực vật lấy khí oxygen và thải ra khí carbon dioxide. Thực vật trao đổi khí suốt ngày đêm.

   0 Trả lời 11:07 25/05
   • Thần Rồng
    0 Trả lời 11:12 25/05

    Khoa Học Tự Nhiên

    Xem thêm