PHAN ANH 205 GDCD Lớp 6

sưu tầm câu cao dao nói về tình yêu thương con người

Sưu tầm câu cao dao nói về tình yêu thương con người

5
5 Câu trả lời
 • Ma Kết
  Ma Kết

  - Người dưng có ngãi thì đãi người dưng

  Anh em không ngãi thì đừng anh em

  - Tuy rằng xứ bắc, xứ đông

  Khắp trong bờ cõi cũng dòng anh em.

  - Anh em nào phải người xa

  Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân

  - Yêu nhau như thể tay chân

  Anh em hoà thuận hai thân vui vầy

  1 Trả lời 17:02 23/09
  • PHAN ANH 205
   PHAN ANH 205

   cảm ơn nhiều nha

   0 Trả lời 16:12 24/09
 • Kim Ngưu
  Kim Ngưu

  - Anh em cốt nhục đồng bào

  Vợ chồng cùng nghĩa lẽ nào không thương.

  - Vợ chồng là ruột là rà

  Anh em có cửa có nhà anh em

  Sao cho trong ấm ngoài êm

  Như thuyền có bến như chim có bầy.

  - Chị em một ruột cắt ra

  Chị không em có cũng là như không.

  - Đôi ta cùng bạn chăn trâu

  Cùng mặc áo vá nhuộm nâu một hàng

  1 Trả lời 17:02 23/09
  • PHAN ANH 205
   PHAN ANH 205

   cảm ơn nha

   0 Trả lời 16:10 24/09
  • PHAN ANH 205
   PHAN ANH 205

   cảm ơn nha

   0 Trả lời 16:10 24/09
 • Người Dơi
  Người Dơi

  Nhiễu điều phủ lấy giá gương

  Người trong một nước phải thương nhau cùng

  Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

  Một miếng khi đói bằng 1 gói khi no

  1 Trả lời 17:03 23/09
  • PHAN ANH 205
   PHAN ANH 205

   cảm ơn nha

   0 Trả lời 16:10 24/09
 • Cự Giải
  Cự Giải

  - Bầu ơi thương lấy bí cùng,

  Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn.

  -Anh em như chân tay.

  - Có anh có chị mới hay ,

  Không anh không chị như cây một mình.

  1 Trả lời 17:03 23/09
  • PHAN ANH 205
   PHAN ANH 205

   cảm ơn nha

   0 Trả lời 16:10 24/09
 • Nguyên Lê
  Nguyên Lê
  1. Thương người như thể thương thân. ...
  2. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. ...
  3. Một giọt máu đào hơn ao nước lã ...
  4. Lá lành đùm lá rách. ...
  5. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. ...
  6. Chị ngã, em nâng. ...
  7. Nhường cơm, sẻ áo. ...
  8. Yêu nhau chín bỏ làm mười.


  0 Trả lời 10:02 26/09
  GDCD
  Xem thêm