Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật - Phần 1

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

Xin mời các em học sinh tham gia luyện tập Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật - Phần 1 để nắm vững kiến thức của mình. Chúc các em học tập tốt!

Làm thêm: Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật - Phần 2

 • Câu 1:
  Sinh trưởng của vi sinh vật là
 • Câu 2:
  Vi sinh vật có tốc độ sinh trưởng nhanh là nhờ
 • Câu 3:
  Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của phương pháp nuôi cấy vi sinh vật không liên lục?
 • Câu 4:
  Không rút bỏ các chất thải và sinh khối dư thừa
  1- Trong nuôi cấy không liên tục có 4 pha: Tiềm phát → Luỹ thừa → Cân bằng → Suy vong.
  2- Trong nuôi cấy liên tục có 2 pha: Luỹ thừa → Cân bằng.
  3- Trong nuôi cấy liên tục quần thể VSV sinh trưởng liên tục, mật độ VSV tương đối ổn định.
  4- Trong nuôi cấy không liên tục, số lượng tế bào trong quần thể tăng rất nhanh ở pha cân bằng.
  5- Mục đích của 2 phương pháp nuôi cấy là để nghiên cứu và sản xuất sinh khối.
  Phương án trả lời
 • Câu 5:
  Trật tự đúng của quá trình ST của quần thể VSV trong môi trường nuôi cấy không liên tục là
 • Câu 6:

  Thời gian pha tiềm phát phụ thuộc:
  (1). Loại VSV.
  (2). Mức độ sai khác giữa môi trường đang sinh trưởng với môi trường trước đó.
  (3). Giai đoạn đang trải qua của các tế bào được cấy.
  (4). Tùy kiểu nuôi cấy.
  Phương án đúng

 • Câu 7:
  Nguyên tắc của phương pháp nuôi cấy liên tục là
 • Câu 8:
  Trong nuôi cấy không liên tục, tốc độ sinh trưởng của quần thể vi khuẩn đạt cực đại và không đổi ở pha
 • Câu 9:

  Thời gian từ khi sinh ra 1 tế bào cho đến khi tế bào đó phân chia hoặc số tế bào trong quần thể vi sinh vật tăng gấp đôi gọi là

 • Câu 10:

  Trong thời gian 100 phút, từ một tế bào vi khuẩn đã phân bào tạo ra tất cả 32 tế bào mới. Hãy cho biết thời gian cần thiết cho một thế hệ của tế bào trên là bao nhiêu?

 • Câu 11:

  Có một tế bào vi sinh vật, thời gian của một thế hệ là 30 phút. Số tế bào tạo ra từ tế bào nói trên sau 3 giờ là bao nhiêu?

 • Câu 12:

  Nuôi cấy 2 chủng vi khuẩn vào 2 môi trường dinh dưỡng thích hợp, mỗi môi trường 5 ml. Chủng thứ nhất với 106 tế bào, chủng thứ hai với 2.102 tế bào. Sau 6h nuôi cấy số lượng chủng một: 8.108 tế bào/ml, chủng thứ hai: 106 tế bào/ml. Thời gian một thế hệ mỗi chủng 1 và 2 lần lượt là

 • Câu 13:

  Trong một quần thể nuôi cấy vi sinh vật, số lượng tế bào ban đầu là 100. Sau 120 phút số lượng tế bào trong quần thể là 800. Thời gian thế hệ của quần thể đó là

 • Câu 14:
  Nếu bắt đầu nuôi 13 tế bào vi khuẩn thì sau 3 giờ, lượng tế bào đạt được là 208. Thời gian thế hệ là bao nhiêu?
 • Câu 15:

  Số lượng tế bào vi khuẩn E.coli sau nuôi cấy thu được 320.000 tế bào. Thời gian để VK phân chia tăng số lượng tế bào, biết số lượng tế bào ban đầu cấy vào là 104 , thời gian thế hệ của VK ở 400C là 20 phút

 • Câu 16:

  Trong một quần thể vi sinh vật, ban đầu có 104 tế bào. Thời gian thế hệ là 20 phút, số tế bào trong quần thể sau 2 giờ là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 419
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Sinh học lớp 10 Xem thêm