Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Sinh học chương 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học 11 chương 1

VnDoc xin giới thiệu tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Sinh học chương 1 - Đề số 4 nhằm giúp học sinh làm quen với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Sinh học khác nhau, hỗ trợ nâng cao kết quả học tập môn Sinh 11.

 • 1
  Tiêu hóa nội bào là quá trình phân hủy thức ăn xảy ra trong:
 • 2
  Sự thông khí ở phổi của bò sát, chim và thú chủ yếu nhờ:
 • 3
  Người già bị huyết áp cao dễ bị xuất huyết não vì:
 • 4
  Sai khác chủ yếu giữa động vật biến nhiệt và động vật hằng nhiệt là:
 • 5
  Ở người, thời gian mỗi chu kỳ hoạt động của tim trung bình là:
 • 6
  Vì sao ta có cảm giác khát nước?
 • 7
  Ống tiêu hóa của ăn thực vật dài hơn ống tiêu hóa của thú ăn thịt vì:
 • 8

  Các kiểu hướng động âm của rễ là:

 • 9

  Mao mạch là mạch máu rất nhỏ nối động mạch với tĩnh mạch

 • 10

  Điểm khác nhau giữa hệ tuần hoàn người và hệ tuần hoàn cá là:

 • 11

  Tim 4 ngăn và 2 vòng tuần hoàn có ở:

 • 12

  Khi cá thở ra, diễn biến nào sau đây đúng?

 • 13
  Hiệu quả trao đổi khí của động vật liên quan đến:
 • 14
  Trong túi tiêu hóa, thức ăn sau khi tiêu hóa ngoại bào lại được tiếp tục tiêu hóa nội bào vì:
 • 15
  Động vật nào sau đây vừa hô hấp qua da vừa hô hấp qua phổi?
 • 16
  Huyết áp cao nhất trong (1) và máu chảy chậm nhất trong (2)
 • 17

  Ống tiêu hóa của người và động vật được phân hóa thành nhiều bộ phận có tác dụng:

 • 18
  Những ứng động nào sau đậy là ứng động sinh trưởng?
 • 19
  Nội dung nào sau đây không đúng với tiêu hóa nội bào?
 • 20

  Đối với sự duy trì ổn định pH máu, vai trò chủ yếu không thuộc về:

 • 21

  Hooc-môn glucagon có vai trò:

 • 22

  Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi có chức năng:

 • 23

  Trong ống tiêu hóa của thú ăn thực vật, thành xenlulôzơ của tế bào thực vật:

 • 24
  Cân bằng nội môi thể hiện ở:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 137
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Sinh học lớp 11 Xem thêm