Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ văn lớp 11 Online

Đề kiểm tra 1 tiết Ngữ văn lớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ văn lớp 11 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Văn 11 có đáp án, giúp học sinh củng cố kiến thức môn Văn 11 đã học và chuẩn bị cho các bài kiểm tra đạt điểm cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ văn lớp 11 nằm trong bộ đề ôn thi học kì 1 lớp 11, học sinh được làm quen cấu trúc bài trắc nghiệm môn Văn 11, ôn tập kiến thức đã được học trong quá trình tự ôn luyện môn Ngữ văn tại nhà. Mời các bạn cùng tham khảo.

 • Câu 1:

  Lời tóm tắt nào sau đây thật sự trung thành với ý kiến của Hoài Thanh?

  Trong đoạn trích Một thời đại trong thi ca, sau khi rà soát lại thơ mới (sau 1932) và thơ cũ (trước 1932), Hoài Thanh cho rằng:

 • Câu 2:
  Nói một cách ngắn gọn, chuẩn xác, những đặc điểm làm nên giá trị đặc sắc trong cách viết phê bình văn học của Hoài Thanh qua Một thời đại trong thi ca là gì?
 • Câu 3:
  Cách giải thích nào sau đây rất xa với chủ ý của Phan Châu Trinh trong câu văn: "Một tiếng bè bạn không thể thay cho xã hội luân lí được, cho nên không cần cắt nghĩa làm gì"? (Về luân lí xã hội của nước ta).
 • Câu 4:
  Trong sự nghiệp văn học của mình, Phan Châu Trinh nổi tiếng nhất là về thể loại văn học nào?
 • Câu 5:
  Lời giải thích nào sau đây về khái niệm "luân lí" không đúng với quan niệm của Phan Châu Trinh trong bài diễn thuyết Về luân lí xã hội ở nước ta?
 • Câu 6:
  Trong đoạn trích Một thời đại trong thi ca, Hoài Thanh có viết: "Phương Tây đã giao trả hồn ta lại cho ta. Nhưng ta bàng hoàng vì nhìn vào đó ta thấy thiếu một điều, một điều cần hơn trăm nghìn điều khác [...]".
  Cái "điều cần hơn trăm nghìn điều khác" đó là gì?
 • Câu 7:
  Tác dụng của phép lập luận so sánh trong đoạn trích Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của Ăng-ghen là gì?
 • Câu 8:
  Bài viết Một thời đại trong thi ca của Hoài Thanh nói đến "thời đại thi ca" nào?
 • Câu 9:
  Theo Phan Châu Trinh, luân lí của nhân loại, nhất là ở phương Tây, đã phát triển qua mấy thời kì?
 • Câu 10:
  Đoạn trích Một thời đại trong thi ca của Hoài Thanh nói về vấn đề gì?
 • Câu 11:
  Để làm nổi bật tầm vóc vĩ đại của Các Mác, Ăng-ghen đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào trong đoạn trích Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác?
 • Câu 12:
  Mở đầu đoạn trích Một thời đại trong thi ca, khi so sánh thơ cũ và thơ mới (để nói đến dáng vẻ hiện đại của thơ cũ và dáng dấp cổ điển của thơ mới), Hoài Thanh đã đồng thời trích dẫn thơ của các nhà thơ nào?
 • Câu 13:
  Cách hiểu nào sau đây là đúng nhất về lối phản chứng trong nghị luận?
 • Câu 14:
  Dòng nào nói không đúng về tác giả Phan Châu Trinh?
 • Câu 15:
  Ý nào không phải là nội dung của văn bản Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của Ăng-ghen?
 • Câu 16:

  Lời đánh giá nào sau đây đúng nhất với Hoài Thanh?
  Trong tư cách một nhà phê bình văn học, Hoài Thanh xứng đáng được xem là:

 • Câu 17:
  Ý nghĩa đặc biệt của việc đánh giá trong bài điếu văn Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của Ăng-ghen là
 • Câu 18:
  Theo tác giả Phan Châu Trinh trong bài diễn thuyết Về luân lí xã hội ở nước ta, vì sao người Việt Nam chưa biết đến luân lí xã hội?
 • Câu 19:
  Trong phần 1 của đoạn trích Về luân lí xã hội của nước ta (theo cách đánh số thứ tự của SGK), tác giả Phan Châu Trinh đã lựa chọn cách vào đề nào trong những cách sau đây nhằm đánh tan sự ngộ nhận của nhiều người về khái niệm "luân lí xã hội"?
 • Câu 20:

  Chọn một cụm từ để điền vào chỗ trống trong câu văn.

  "Tôi quyết rằng trong lịch sử thi ca Việt Nam [...] một thời đại phong phú như thời đại này". (Một thời đại trong thi ca, Hoài Thanh)

 • Câu 21:
  Cách giải thích nào sau đây về "diễn thuyết" là đúng?
 • Câu 22:

  Trong đoạn trích Một thời đại trong thi ca, khi so sánh thơ cũ và thơ mới (để nói đến dáng vẻ an nhiên tự tại của cái "ta" trong thơ cũ và bi kịch của cái "tôi" trong thơ mới), Hoài Thanh đã nhắc đến thơ của ai và trích dẫn thơ của ai?

 • Câu 23:
  Đánh giá cống hiến quan trọng của Mác đối với nhân loại trong văn bản Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác, Ăng-ghen đã so sánh với:
 • Câu 24:
  Câu văn: "Con người đó ra đi là một tổn thất không sao lường hết được đối với giai cấp vô sản đang đấu tranh ở châu Âu và châu Mĩ, đối với khoa học lịch sử" trong văn bản Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của Ăng-ghen khẳng định vấn đề gì?
 • Câu 25:
  Đặc điểm nghệ thuật nổi bật của bài văn diễn thuyết Về luân lí xã hội ở nước ta của Phan Châu Trinh là gì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 3.755
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Ngữ Văn lớp 11 Xem thêm