Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 14

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 8 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 14 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 8 hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện nâng cao kết quả học tập lớp 8.

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bộ đề kiểm tra 15 phút Lịch sử 8 được biên soạn bám sát nội dung trọng tâm từng bài học, không chỉ giúp học sinh củng cố lý thuyết mà còn làm quen các dạng bài tập, câu hỏi khác nhau.

 • 1
  Sự kiện nào kết thúc thời kì Lịch sử thế giới cận đại?
 • 2
  Đâu là hạn chế chung của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại?
 • 3
  Tất cả các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại đều nổ ra ở phạm vi châu Âu. Đúng hay sai?
 • 4
  Theo các tác giả SGK lớp 8, lịch sử thế giới cận đại bắt đầu được xác lập vào thời gian nào và mốc kết thúc của nó là gì
 • 5
  Các cuộc cách mạng tư sản nào thời cận đại có hình thức là cuộc thống nhất đất nước?
 • 6
  Các cuộc cách mạng tư sản nào thời cận đại có hình thức là cuộc cải cách?
 • 7
  Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại tuy có chung mục tiêu nhưng khác nhau về
 • 8
  Đâu là thứ tự đúng về thời gian diễn ra các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại?
 • 9
  Trong các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại, cuộc cách mạng nào có ảnh hưởng lớn nhất đến lịch sử châu Âu?
 • 10
  Từ 1640 đến năm 1871 là giai đoạn nào trong tiến trình phát triển của chủ nghĩa tư bản?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 209
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Xem thêm