Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 15

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 8 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 15 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 8 được VnDoc biên soạn và đăng tải, hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện nâng cao kết quả học tập lớp 8.

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bộ đề kiểm tra 15 phút Lịch sử 8 được biên soạn bám sát nội dung trọng tâm từng bài học, không chỉ giúp học sinh củng cố lý thuyết mà còn làm quen các dạng bài tập, câu hỏi khác nhau.

 • 1
  Ở Nga vào những năm trước khi xảy ra một cuộc cách mạng, tồn tại những mâu thuẫn nào?
 • 2
  Ngoài địa chủ, sắc lệnh về ruộng đất còn tấn công vào ruộng đất của
 • 3
  Dưới tác động của Sắc lệnh hòa bình, số ruộng đất của địa chủ được trao trả lại cho nông dân là
 • 4
  Đâu là nội dung của Chính sách cộng sản thời chiến?
 • 5
  Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ gì?
 • 6
  Cuộc chiến chống thù trong giặc ngoài của nhân dân Nga kéo dài bao lâu?
 • 7
  Sau cách mạng tháng Hai, xu thế phát triển của cách mạng Nga là gì?
 • 8
  Những cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội được thiết lập qua những biện pháp nào của chính quyền?
 • 9
  Sau cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga, đó là chính quyền nào?
 • 10
  Tại sao ngay sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, các nước đế quốc lập tức tấn công nước Nga Xô viết non trẻ?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 1.356
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Xem thêm