Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 16

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 8 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 16 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 8 được VnDoc biên soạn và đăng tải, hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện nâng cao kết quả học tập lớp 8.

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bộ đề kiểm tra 15 phút Lịch sử 8 được biên soạn bám sát nội dung trọng tâm từng bài học, không chỉ giúp học sinh củng cố lý thuyết mà còn làm quen các dạng bài tập, câu hỏi khác nhau.

 • 1
  Nhiệm vụ trọng tâm nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925-1941) là gì?
 • 2
  Nhân dân Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa với mục tiêu:
 • 3
  Tác động của "Chính sách kinh tế mới" đối với nước Nga là gì?
 • 4
  Lê-nin, người đứng đầu nhà nước Xô Viết mất vào thời gian nào?
 • 5
  Tên gọi Liên Xô là viết tắt của:
 • 6
  Hãy chỉ ra những kết quả mà nhân dân Liên Xô đạt được trên lĩnh vực văn hóa - giáo dục thời kì 1925 - 1941.
 • 7
  Nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô tiến hành trong giai đoạn nào?
 • 8
  Việc thực hiện công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô theo đường lối ưu tiên phát triển:
 • 9
  Chính sách Kinh tế mới ở Nga được thực hiện trong khoảng thời gian nào?
 • 10
  Điểm giống nhau về thời gian trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và lần thứ hai ở Liên Xô là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 847
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Xem thêm