Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 17

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 8 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 17 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 8 hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện nâng cao kết quả học tập lớp 8.

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bộ đề kiểm tra 15 phút Lịch sử 8 được biên soạn bám sát nội dung trọng tâm từng bài học, không chỉ giúp học sinh củng cố lý thuyết mà còn làm quen các dạng bài tập, câu hỏi khác nhau.

 • 1
  Vì sao năm 1943 Quốc tế cộng sản tuyên bố tự giải tán?
 • 2
  Mặt trận nhân dân Pháp thắng cử trong năm nào?
 • 3
  Một tổ chức quốc tế nhằm duy trì trật tự mới và bảo vệ quyền lợi của tư bản tên là gì, bao nhiêu nước?
 • 4
  Tổ chức "Chữ thập lửa" tiến hành tấn công Quốc hội Pháp định thiết lập chế độ phát xít vào thời gian nào?
 • 5
  Phong trào cách mạng năm 1918 ở Đức bùng nổ vào thời gian nào?
 • 6
  Khủng hoảng kinh tế đã gây ra hậu quả gì về chính trị, xã hội tại các nước tư bản?
 • 7
  Tổ chức chính trị nào đã giành được thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5/1936 ở Pháp?
 • 8
  Trước sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít, Quốc tế cộng sản đã đề ra chủ trương gì cho các đảng cộng sản ở các nước?
 • 9
  Tháng 2-1936, mặt trận nước nào được thành lập?
 • 10
  Đâu là kết quả của cách mạng Đức năm 1918?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 881
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Xem thêm