Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 7: Thành ngữ

Đề trắc nghiệm Ngữ văn 7 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 7 bài Thành ngữ là dạng đề kiểm tra trực tuyến cho các em học sinh tham khảo làm bài. Đề gồm 10 câu hỏi có đáp án cho các em tham khảo sau khi làm xong.

Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 7 bao gồm các bài trắc nghiệm môn Văn lớp 7 theo bài, giúp các em học sinh tự luyện tập sau mỗi bài học trên lớp. Các em hãy luyện tập để làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau, đồng thời ôn luyện chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra sắp tới. Chúc các em học tốt.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 7: Thành ngữ.

 • 1. Dòng nào dưới đây không phải là thành ngữ?
 • 2. Thành ngữ khác với tục ngữ ở điểm nào?
 • 3. Trong những dòng sau đây, dòng nào không phải là thành ngữ?
 • 4. Thành ngữ nào sau đây có nghĩa là ý tưởng viển vông, thiếu thực tế, thiếu tính khả thi?
 • 5. Thành ngữ là
 • 6. Xác định vai trò ngữ pháp của thành ngữ trong câu:

  Thằng ấy chuột chạy cùng sào rồi!

 • 7. Trong những dòng sau đây, dòng nào không phải là thành ngữ?
 • 8. Dòng nào thể hiện đủ và đúng vai trò ngữ pháp của thành ngữ trong câu?
 • 9. Thành ngữ nào sau đây có nghĩa là Ý tưởng viển vông, thiếu thực tế, thiếu tính khả thi?
 • 10. Thành ngữ trong câu “Mẹ đã phải một nắng hai sương vì chúng con.” giữ vai trò gì ?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 230
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Ngữ Văn lớp 7 Xem thêm