Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Chuyển hóa

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Chuyển hóa gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sinh 8, được VnDoc đăng tải nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện và nâng cao kết quả học tập lớp 8.

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 nằm trong chương trình học SGK Sinh học lớp 8, với nội dung xây dựng bám sát từng bài học nhằm giúp học sinh nắm trọn nội dung bài, đồng thời học tốt môn Sinh lớp 8.

 • 1
  Khẳng định nào dưới đây không đúng về mối quan hệ giữa 2 quá trình đồng hóa và dị hóa?
 • 2
  Khi kiểm tra chuyển hóa cơ bản của một người, thấy có sự chênh lệch quá lớn so với bình thường thì người đó đang ở trạng thái:
 • 3
  Kết quả của quá trình dị hóa là:
 • 4

  Dưới đây là sơ đồ chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào:

  Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Chuyển hóa

  Chú thích đúng cho ô trống số 4 là:

 • 5

  Dưới đây là sơ đồ chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào:

  Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Chuyển hóa

  Chú thích đúng cho ô trống số 2 là:

 • 6

  Dưới đây là sơ đồ chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào:

  Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Chuyển hóa

  Chú thích đúng cho ô trống số 6 là:

 • 7
  Nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống vì:
 • 8
  Hoạt động không xảy ra trong đồng hóa là:
 • 9
  Điều kiện không được sử dụng để xác định chuyển hóa cơ bản là:
 • 10

  Cho công thức sau để tính chuyển hóa cơ bản:

  BMR = \frac{P}{K.T.0,133}

  P: Khối lượng cơ thể (kg)

  K: Hằng số (K= 0,1015 đối với nam, = 0,1129 đối với nữ)

  T: Tuổi (năm)

  BMR: Chuyển hóa cơ bản (KJ)

  Một người nữ bình thường, 25 tuổi, nặng khoảng 56,5 kg. Chuyển hóa cơ bản đo được trong điều kiện chuẩn khi người này hoàn toàn nghỉ ngơi khoảng 12 - 24 giờ sau khi ăn là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 85
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh 8

  Xem thêm