Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Trao đổi chất

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Trao đổi chất gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sinh 8, được VnDoc đăng tải nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện và nâng cao kết quả học tập lớp 8. Tài liệu kèm theo đáp án dưới đây được xây dựng theo chương trình học SGK giúp các em học sinh kiểm tra nhanh kiến thức bản thân.

 • 1
  Những chất nào được máu và nước mô vận chuyển đến tế bào?
 • 2
  Nói trao đổi chất với môi trường là đặc trưng cơ bản của cơ thể sống vì:
 • 3

  Hoạt động trao đổi chất nào sau đây không do các hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa tham gia thực hiện?

 • 4
  Tế bào đã lấy những chất gì trong môi trường trong?
 • 5
  Phát biểu nào dưới đây là sai?
 • 6

  Hoạt động nào dưới đây được xem là kết quả của trao đổi chất ở cấp độ cơ thể?

 • 7
  Tế bào đã thải vào môi trường trong các chất:
 • 8
  Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và cấp độ tế bào là:
 • 9
  Sự trao đổi khí giữa máu với tế bào là biểu hiện trao đổi chất ở cấp độ:
 • 10
  Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể có đặc điểm:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 117
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh 8

Xem thêm